Ljudska prava

izvestaj da se zna 2022

Transfobija i homofobija u Srbiji - 2022

Izveštaj
Ova publikacija predstavlja izveštaj o protivpranom postupanju prema kvir osobama koje se dogodilo u 2022. godini, a koje je Da se zna! dokumentovao tokom ovog perioda. Struktura dokumentovanog protivpravnog postupanja i dalje ukazuje na to da je kršenje prava na fizički i psihički integritet i dalje najveći problem kvir zajednice, dok se diskriminacija dešava u manjoj meri ili je u manjoj meri prepoznata kao problem vredan prijave.
nasilje analiza

Nasilje, rod, i pomoz' Bog

Analiza
Cilj ovog istraživanja je da ukaže na način na koji se antirodni diskurs u javnosti oblikuje kao deo javnih politika, te se koristi za promociju diskriminacije i patologizacije LGBT+ zajednice, kao i degradaciju LGBT+ Ijudskih prava. Ono se sastoji od dva dela - analize kontekstualnog okvira, odosno šireg drustvenog konteksta, koji prate četiri studije slucaja bazirane na diskurzivnoj analizi - studija slucaja, i preporuka, napisanih sa ciljem da dovedu do smanjenja  nebezbednosti LGBT+ osoba, koja neretko rezultira i protivpravnim incidentima motivisanim homofobijom i transfobijom.
da se zna cover 2021

Podaci, a ne zvona i praporci 5

Izveštaj
Ova publikacija predstavlja izveštaj o incidentima protivpravnog postupanja prema kvir osobama koji su se dogodili u 2021. godini, a koje je Da se zna! evidentirao tokom ovog perioda. U izveštaju su segregirani podaci iz prijava ovakvih incidenata tako da predstavljaju analizu podataka koje oslikavaju: izvor prijave incidenata; mesta i lokacije na kojima su se incidenti dogodili; tip povrede koje su prebroditelji_ke pretrpeli tokom incidenata; lična svojstava i njihovu intersekciju, kao i status prijave incidenata nadležnim institucijama.