Feministička teorija je za sve

Zbornik radova Feministička teorija je za sve je rezultat konferencije Neko je rekao feminizam: feministička teorija u Srbiji danas, koja je održana u periodu od 8. do 11. februara 2018. godine u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Ona je vođena pitanjem šta uopšte jeste feministička teorija u Srbiji danas, i može li se na to pitanje odgovoriti ako se svi/sve oni/one koji bi o tome nešto imali/le da kažu ne dovedu na jedno mesto gde će se njihovi glasovi čuti.

Product details
Date of Publication
2018
Publisher
Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Number of Pages
512
Licence
All rights reserved
Language of publication
Srpski
ISBN / DOI
978-86-6425-051-1
Sadržaj

Predgovor 

Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević 9

I Polazišta 17

Jelena Milinković Feministička istraživanja i čitanja književnosti 19

Ana Stolić Ženska i rodna istorija i feministička teorija: pretpostavke za bavljenje istorijom feminizma u Srbiji (Jugoslaviji) do II svetskog rata 41

Ana Kolarić Feministička pedagogija i studije književnosti 57

II Dileme 77

Katarina Lončarević Čemu (još) feministička filozofija? 79

Iva Nenić Feminizam u kulturi 101

Adriana Zaharijević Čemu služi teorija? Misliti sa Džudit Batler 117

III Čitanja i tragovi 133

Aleksandar Pavlović Rodno čitanje srpske epike: seksualno nasilje kao znak rađanja nacije 135

Milan Radovanović Slika Kosovka devojka Uroša Predića i reprezentacija rodnih razlika 153

Emilia Epštajn Tragom Vede Zagorac u Muzeju afričke umetnosti 171

IV Država i tržište 201

Natalija Perišić i Jelena Vidojević Feministička dekonstrukcija i rekonstrukcija države blagostanja 203

Marina Simić i Ivan Simić Država i materinstvo: (dis)kontinuiteti u politikama javne brige u deci u socijalističkoj Jugoslaviji i savremenoj Srbiji 221

Tatjana Đurić Kuzmanović Feministička ekonomija u postsocijalističkoj Srbiji – metodološki i kontekstualni izazovi 239

V Uključene ili isključene? 261

Tanja Ignjatović Uticaj (anti)feminizma na politike i prakse prema muškom nasilju protiv žena – globalna i lokalna perspektiva 263

Zorica Mršević i Svetlana Janković Uticaj feminističke teorije na učešće žena u oružanim snagama Srbije 285

Ana Radojević Prostitucija kao rad i borba za radna prava prostitutki 305

Dragana Pejović Značaj rodne perspektive u pravnoj nauci 323

VI Mesta pobune i savezništava 339

Zorana Antonijević Nekoliko nevidljivih saveznika: muškarci i feminizam u Srbiji 341

Jelena Vasiljević (Nova) razmišljanja o solidarnosti: od etike zajedništva do političkog principa zajednice 361

Melanija Lojpur Uloga emocija u politikama identiteta 377

VII Izvan jezika? 395

Margareta Bašaragin Jezik kao političko sredstvo ne_diskriminatorne prakse: jedno shvatanje roda u nemačkom jeziku profesx lan hornštajn 397

Smiljana Milinkov i Maja Sedlarević Upotreba maternjeg i rodno osetljivog jezika u profesijama 417

VIII Sada i ovde 437

Lada Stevanović Svoja i slobodna: emancipatorski modeli kod Diznija (Zaleđeno kraljevstvo i Grdana) 439

Jelena Stefanović i Saša Glamočak (Ne)stereotipni likovi u nagrađenim romanima za decu 459

Biljana Kosmogina Kako se živi feminizam: ženske prakse na području Balkana 479

Indeks pojmova 497