Reprodukcija i materinstvo - reproduktivna prava žena u Srbiji

Početkom 2018. godine u javnost u Srbiji povedena je polemika u vezi sa  Zakonom o finansijskoj podršci porodicama sa decom, koji između ostalog predviđa smanjenje naknada za žene tokom porodiljskog odusustva. Zbog ove, ali i drugih odredaba, pojedine nevladine organizacije uputile su apel nadležnima, a aktivistkinje, majke i trudnice su protestovale. Povrh toga, novi Građanski zakonik predviđa uvođenje surogat majčinstva, što posebno pogađa socioekonomski ugrožene žene. Ipak, iako se od žena očekuje da rađaju još više, zarad borbe protiv “bele kuge”, čini se da će ovakve politike zapravo imati upravo suprotno, destimulišuće dejstvo.

Ovi, ali i mnogi drugi problemi sa kojima se žene u Srbiji suočavaju mogu ugroziti njihovu telesnu autonomiju, a javni službenici u ime “nacionalnog preporoda” zanemaruju njihova reproduktivna prava.

Ovaj dosije nastao je sa namerom da se otvori prostor za teme reproduktivnih prava i sloboda žena u Srbiji. Želimo da doprinesemo ovoj debati zalažući se za reproduktivnu pravdu, kroz niz tekstova autorki koje su podelile svoja znanja, iskustvo i stručnost, pišući o aktuelnim problemima ali i primerima dobrih praksi. Pred vama su tekstovi u okviru serijala ,,Reprodukcija i materinstvo’’.

Placeholder Image for Video Content
Komodifikacija ženskog tela i negiranje da je trudnoća složen psihofizički proces u kom učestvuje celo telo žene, a ne samo reproduktivni organi koji se ,,iznajmljuju” udara na temelje ženske borbe za telesnu autonomiju i oslobođenje.
Jelena Riznić
Dula je profesionalna emocionalna i fizička podrška, pratnja tokom trudnoće, porođaja i u postpartumu ... [i] ima važnu ulogu u samoj pripremi za porođaj, dojenje i roditeljstvo pružanjem neophodnih i savremenih informacija zasnovanih na dokazima.
Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom ne targetira ključne društvene probleme koji bi olakšali roditeljstvo i odluke o rađanju već ih zapravo pospešuje nizom sadržanih diskriminatornih odredbi.
Jelena Ćeriman
[...]porođajni proces sličan [je] onom u manufakturi, gde je važan samo konačni proizvod, a ne način na koji se do njega dolazi, dok se osećanja i zdravlje žene, kako fizičko tako i psihičko, u potpunosti zanemaruju.
Jovana Ružičić