Nasilje: Tiče se nas

Tokom druge polovine 2017. godine, podstaknuta najnovijim slučajevima nasilja protiv žena, kao i često neadekvatnim medijskim izveštavanju o njima - od instrumentalizacije u senzacionalističke svrhe, do potpune banalizacije i trivijalizacije iskustva žrtava - Fondacija Hajnrih Bel, u saradnji s novinarkom Tamarom Skrozzom, objavila je niz članaka koji se podrobnije bave ovom temom. U njima, autorke, aktivistkinje na polju ženskih prava i stručnjakinje na temu pravnih okvira koji regulišu ovo osetljivo polje, tematizuju, između ostalog, novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, proceduru prijavljivanja nasilja i ulogu Centra za socijalni rad, kao i odnos mladih prema ovoj temi.

Pred vama su svi tekstovi objavljeni u okviru serijala "Tiče se nas".