Politička kultura & Dijalog - Arhiva

Publikacije

En Garde 20/21

Zbornik en garde 20/21 predstavlja rezultat dvodnevne manifestacije koja je održana 17. i 18. oktobra 2014. godine. Beogradski Centar za kulturnu dekontaminaciju i Fondacija Hajnrih Bel tragali su za odgovorom na pitanje „Šta dakle reći u godini sećanja 2014, i kako?“ Tri teme su okosnice programa, a time i zbornika: Avangardne prakse, Slike o ratu, Dimitrije Tucović. 

Beton International Vol. 2

Sedamdeset godina nakon završetka Drugog svetskog rata i istorijskog poraza fašizma, kako stoje stvari sa „nasleđem antifašizma“ u Evropi?