Istopolna partnerstva u regionu

U mnogim zemljama regiona usvojen je Zakon o zaštiti od diskriminacije koji podrazumeva i zaštitu od diskriminacije na osnovu seksualne orjentacije. Ipak, LGBT+ zajednica je idalje višestruko diskriminisana na mnogim poljima, između ostalog, i na polju zasnivanja porodice. U poslednje vreme radilo se na definisanju istopolnih zajednica u zemljama regiona i donošenju zakonskih okvira koji će uobličiti prava LGBT+ zajednice i dovesti je korak dalje prema slobodi i jednakosti. 

Međutim, pokušaji u donošenju različitih zakonskih okvira za regulisanje istopolnih zajednica i brakova su u nekim zemljama regiona bili više a negde manje uspešni. Iako je do pre samo nekoliko godina ideja o zakonom regulisanim istopolnim zajednicama bila nezamisliva na Balkanu, a danas smo sve bliži ostvarivanju prava i sloboda za LGBT+ osobe, neke zemlje Balkana idalje čeka dug put pred njima. 

Fondacija Hajnrih Bel se ovim nizom analitičkih članaka osvrće na tok donošenja zakona u regionu, dokle se stiglo sa usvajanjem zakona u zemljama regiona, kao i koja i kakva iskustva su za sada prikupile organizacije civilnog društva koje su sa nama svoja zapažanja podelile u ovom dosijeu.