Kontakt

Fondacija Hajnrih Bel
Kancelarija Beograd

Srbija, Crna Gora, Kosovo

Kapetan-Mišina 25, Beograd 11000

T/ F: + 381 11 400 59 77
         + 381 11 405 78 63

E: info@rs.boell.org  
W: www.rs.boell.org

 

Direktorka kancelarije: Nino Ležava

Fondacija Hajnrih Bel – Predstavništvo u Beogradu

Dobrodošli na stranicu Regionalne kancelarije Fondacije Hajnrih Bel u Beogradu. Zaduženi smo za rad Fondacije u Srbiji, na Kosovu i u Crnoj Gori.
Obaveštavaćemo vas o događajima koje organizujemo sami ili u saradnji s drugim organizacijama u okviru naših tematskih oblasti (Demokratija i razvoj, Energija i životna sredina, Obrazovanje i kultura, i Evropa). Istovremeno ćemo iz različitih izvora prosleđivati informacije o temama koje smatramo važnim. Naš sajt sadrži informacije na srpskom i engleskom jeziku. Nadamo se da ćete pronaći interesantan materijal za čitanje i korisne informacije o bitnim političkim i društvenim temama.

Otkrijte hbs!