nasilje analiza
Analiza

Nasilje, rod, i pomoz' Bog

Analiza antirodnog diskursa u Republici Srbiji

Cilj ovog istraživanja je da ukaže na način na koji se antirodni diskurs u javnosti oblikuje kao deo javnih politika, te se koristi za promociju diskriminacije i patologizacije LGBT+ zajednice, kao i degradaciju LGBT+ Ijudskih prava. Ono se sastoji od dva dela - analize kontekstualnog okvira, odosno šireg drustvenog konteksta, koji prate četiri studije slucaja bazirane na diskurzivnoj analizi - studija slucaja, i preporuka, napisanih sa ciljem da dovedu do smanjenja  nebezbednosti LGBT+ osoba, koja neretko rezultira i protivpravnim incidentima motivisanim homofobijom i transfobijom.

Product details
Licence
All rights reserved