Naši partneri/ke

Naši partneri i partnerke

Fondacija "Hajnrih Bel" sarađuje sa istaknutim organizacijama civilnog društva i medijskim kućama kako bi doprinela ciljevima razvoja demokratije, zaštite životne sredine i nezavisne kulture.

Balkan Green Foundation je regionalna organizacija koja promoviše inkluzivan i pravedan napredak na Zapadnom Balkanu u domenu održivog razvoja. Fondacija podržava regionalne inicijative u skladu sa njenom posvećenošću regionalnoj održivosti, jačanju i napretku najvažnijih politika koje utiču na ključne sektore kao što su energetika, životna sredina i ekonomija.

Fond LICEULICE realizuje programe direktne podrške marginalizovanim grupama na principima socijalnog preduzetništva. Najvidljiviji primer je izdavanje magazina LICEULICE i njegova distribucija kroz mrežu prodavaca.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je saradnička platforma organizacija, inicijativa i pojedinaca u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji koja teži da promoviše razvoj inovativnih i kritičkih umetničkih praksi ka I da utiče na kulturnu politiku.

Ulice za bicikliste je nezavisna organizacija posvećena poboljšanju uslova za biciklizam i povećanju vidljivosti biciklista i biciklistkinja u saobraćaju grada Beograda. Cilj organizacije je da se promeni razvojna politika grada kako bi Beograd postao grad za ljude a ne za automobile, sa pešačkim trgovima, biciklističkim trakama, putevima i parkinzima, centrom grada bez zagađenja zbog saobraćaja, boljim sistemom javnog prevoza, i javnim biciklima kao novim saobraćajnim podsistemom.

Ko gradi grad je jedna od vodećih neprofitnih organizacija koje se u Srbiji bave stanovanjem iz pozicije građana, i to iy nekoliko pravaca, uključujući javno zagovaranje i direktnu akciju. Ko gradi grad je članica regionalne mreže stamenih zadruga "MOBA", i trenutno razvija koncept Pametne zgrade u Srbiji.

Cilj D4D je da utiče na razvijanje javnih politika koje bi ubrzale socio-ekonomski razvoj, poboljšale javno upravljanje, i ojačale demokratsku kulturu na Kosovu, zalažući se za aktivne i obrazovane građane i građanke koji učestvuju u javnom prostoru u kom su predstavljeni i gde se donose odluke o pametnom, efikasnom i održivom trošenju resursa, kao i o pravednom razvoju.

BeFem feministički kulturni centar nastaje i raste u razmeni znanja i energije regionalnih, švedskih i feministkinja (ali i feminista) iz Srbije. Kroz kulturu i političku akciju u internacionalnoj atmosferi BeFem želi da dekonstruiše i sruši stereotipe o feminizmu i da ohrabri neke nove generacije da se uključe u rad scene i daju doprinos u rekonstrukciji stvarnosti. BeFem je prepoznat u javnom diskursu i postaje mjesto gdje se stvaraju centri nove ženske snage, stvaralaštva, otpora i borbe.

Fond za humanitarno pravo pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava, kako bi se utvrdila krivična odgovornost za počinioce, zadovoljila pravda i onemogućilo ponavljanje zločina.

Peščanik je udruženje građana osnovano 2006. godine. Prvi proizvod Peščanika je bila radio emisija koja je emitovana na Radiju B92 od 2000. do 2011. Kasnije je emisija dobila i svoje video izdanje i sada je preuzima više radio i TV stanica u Srbiji, Crnoj Gori, BiH i Kosovu. Od 2007. godine Peščanik ima svoj sajt, na kojem je do sada objavljeno preko 20.000 tekstova.

Bajsologija je udruženje građana koje se bavi održivom urbnom mobilnošću i pokušava u svojim aktivnostima i inicijativama da ponudi alternative dosadašnjim „auto-centričnim“ politikama. Zajedno sa biciklistima i biciklistkinjama, udruženjima, aktivistima i inicijativama, Bajsologija se bori za održivije gradove i urbanu mobilnost koja, pored automobila, podrazumeva i druge vidove prevoza. 

EPuS je nezavisna organizacija koja se bavi istraživanjem javnih politika i zagovaranjem Evropskih integracija na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou, podizanjem svesti građana i građanki o važnosti procesa evropskih integracija, informisanjem javnosti o svim važnim aspektima tog procesa, stvaranjem uslova za primenu evropskih vrednosti i standarda u oblasti zaštite ljudskih prava i održivim razvojem zajednice, a sve sa ciljem izgradnje demokratske i moderne Srbije u ujedinjenoj Evropi.

Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu sistematski i dugoročno istražuje oblasti filozofije i socijalne teorije, težeći da uključi  mlade i perspektivne istraživače i istraživačice i podstakne dijalog sa širom naučnom zajednicom kroz organizaciju skupova, radionica i predavanja.

RES fondacija povezuje firme, interesne grupe i građansko društvo kako bi se obezbedila javna dobra i usluge za otpornost zajednica. Fondaciju vodi tim posvećenih stručnjaka iz oblasti razvoja javnih dobara i politika, fokusirajući se na koordinaciju zainteresovanih strana, klimatske promene, cirkularnu ekonomiju, dekarbonizaciju razvoja, zagovaranje javnih dobara, energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. 

Mrežu dobre energije su na inicijativu RES fondacije osnovali Grad Pirot, Opština Vrbas i Grad Šabac zajedno sa Pokretom gorana Vojvodine i Beogradskom otvorenom školom. Kao prva platforma ove vrste u regionu, usmerena je na dugoročno planiranje i borbu protiv energetskog siromaštva i ona dopunjuje, podstiče i prati napore javne uprave na ovom planu.