da se zna cover 2021
Izveštaj

Podaci, a ne zvona i praporci 5

Izveštaj o incidentima motivisanim mržnjom prema LGBT+ osobama u Srbiji u 2021. godini

Ova publikacija predstavlja izveštaj o incidentima protivpravnog postupanja prema kvir osobama koji su se dogodili u 2021. godini, a koje je Da se zna! evidentirao tokom ovog perioda. U izveštaju su segregirani podaci iz prijava ovakvih incidenata tako da predstavljaju analizu podataka koje oslikavaju: izvor prijave incidenata; mesta i lokacije na kojima su se incidenti dogodili; tip povrede koje su prebroditelji_ke pretrpeli tokom incidenata; lična svojstava i njihovu intersekciju, kao i status prijave incidenata nadležnim institucijama.

Product details
Licence
All rights reserved