Demokratija i razvoj

Naša politička misija se ogleda u različitim vrstama podrške koju dajemo građanima i građankama, kako bismo im pomogli da dostignu svoje demokratske ciljeve, kao i da ostvare saradnju sa mnoštvom organizacija i pojedinaca aktivnih u javnom životu. Težimo da, kroz različite programe, promovišemo i gajimo široki spektar vrednosti koje proizilaze iz demokratske kulture. Za nas, te vrednosti su ljudska pava, demokratsko učešće i akcija, mirovna politika, građanska odgovornost u suočavanju sa prošlošću i promišljanju budućnosti, evropske integracije i vrednosti, i podrška društveno marginalizovanim grupama. Promocija rodne demokratije je još jedan ključni aspekat koji prožima čitav naš rad. Čvrsto verujemo da naši demokratski napori mogu da udahnu život u ove vrednosti, i, u saradnji sa našim partnerima, doprinesu održivom razvoju u najširem smislu.

Publikacije

NPP

Javnost na distanci / Demokratija u krizi

Izveštaj

Period pandemije izazvane virusom kovid-19 karakteriše otežano učešće javnosti u procedurama izrade i usvajanja urbanističkih planova, kako zbog same zdravstvene situacije izazvane pandemijom, tako i zbog brojnih mera propisanih u cilju njenog suzbijanja. Ipak, od početka pandemije u 2020. godini do zaključenja ovog istraživanja (mart 2021) u Beogradu je na javni uvid bio izložen značajan broj planova različitog obuhvata, od kojih je nekoliko izazvalo brojne i burne reakcije javnosti i polemike u medjima.

dans 2020

DaNS 87-88

Ovo izdanje, umesto da sa stručne strane analizira, tumači i disektira novi najvažniji strateški dokument urbanističkog razvoja grada za narednu deceniju, to ne čini jer GUP-a još uvek nema.

prirucnik cover

Priručnik za odbranu prostora

Imate problem. Planiraju nepoželjnu gradnju u vašem kraju, uništavaju vam zelenilo, zapuštaju infrastrukturu, tumbaju i mute, a da vas nisu ništa pitali. Šta god da je problem, potrebno je organizovati se.

stanar 9

Bilten "Stanar" #9

Najnovije izdanje biltena "Stanar" u novom formatu, i sa pojačanom dinamikom izlaženja. U ovom broju možete čitati o neadekvatnom upravljanju zaštićenim područjem Fruške Gore, pritiscima vlasti na savet MZ "Lipar", izborima u Begeču, ali i drugim lokalnim temama.