Demokratija i ljudska prava

Naša politička misija se ogleda u različitim vrstama podrške koju dajemo građanima i građankama, kako bismo im pomogli da dostignu svoje demokratske ciljeve, kao i da ostvare saradnju sa mnoštvom organizacija i pojedinaca aktivnih u javnom životu. Težimo da, kroz različite programe, promovišemo i gajimo široki spektar vrednosti koje proizilaze iz demokratske kulture. Za nas, te vrednosti su ljudska pava, demokratsko učešće i akcija, mirovna politika, građanska odgovornost u suočavanju sa prošlošću i promišljanju budućnosti, evropske integracije i vrednosti, i podrška društveno marginalizovanim grupama. Promocija rodne demokratije je još jedan ključni aspekat koji prožima čitav naš rad. Čvrsto verujemo da naši demokratski napori mogu da udahnu život u ove vrednosti, i, u saradnji sa našim partnerima, doprinesu održivom razvoju u najširem smislu.

Placeholder Image for Video Content

Publikacije

nasilje analiza

Nasilje, rod, i pomoz' Bog

Analiza
Cilj ovog istraživanja je da ukaže na način na koji se antirodni diskurs u javnosti oblikuje kao deo javnih politika, te se koristi za promociju diskriminacije i patologizacije LGBT+ zajednice, kao i degradaciju LGBT+ Ijudskih prava. Ono se sastoji od dva dela - analize kontekstualnog okvira, odosno šireg drustvenog konteksta, koji prate četiri studije slucaja bazirane na diskurzivnoj analizi - studija slucaja, i preporuka, napisanih sa ciljem da dovedu do smanjenja  nebezbednosti LGBT+ osoba, koja neretko rezultira i protivpravnim incidentima motivisanim homofobijom i transfobijom.
izvestaj da se zna 2022

Transfobija i homofobija u Srbiji - 2022

Izveštaj
Ova publikacija predstavlja izveštaj o protivpranom postupanju prema kvir osobama koje se dogodilo u 2022. godini, a koje je Da se zna! dokumentovao tokom ovog perioda. Struktura dokumentovanog protivpravnog postupanja i dalje ukazuje na to da je kršenje prava na fizički i psihički integritet i dalje najveći problem kvir zajednice, dok se diskriminacija dešava u manjoj meri ili je u manjoj meri prepoznata kao problem vredan prijave.
stanar 16&17

Bilten STANAR 16&17

Bilten
Kosovo je srce Srbije, njena kolevka, i baš zato niko ne sme da dovede ovu Istinu u pitanje. Njome se čuva teritorijalni integritet vlasti koju imenujemo zemljom, iako na Kosovo ogromna većina građana Republike Srbije nikada nije kročila.
da se zna cover 2021

Podaci, a ne zvona i praporci 5

Izveštaj
Ova publikacija predstavlja izveštaj o incidentima protivpravnog postupanja prema kvir osobama koji su se dogodili u 2021. godini, a koje je Da se zna! evidentirao tokom ovog perioda. U izveštaju su segregirani podaci iz prijava ovakvih incidenata tako da predstavljaju analizu podataka koje oslikavaju: izvor prijave incidenata; mesta i lokacije na kojima su se incidenti dogodili; tip povrede koje su prebroditelji_ke pretrpeli tokom incidenata; lična svojstava i njihovu intersekciju, kao i status prijave incidenata nadležnim institucijama.