Demokratija i ljudska prava

Naša politička misija se ogleda u različitim vrstama podrške koju dajemo građanima i građankama, kako bismo im pomogli da dostignu svoje demokratske ciljeve, kao i da ostvare saradnju sa mnoštvom organizacija i pojedinaca aktivnih u javnom životu. Težimo da, kroz različite programe, promovišemo i gajimo široki spektar vrednosti koje proizilaze iz demokratske kulture. Za nas, te vrednosti su ljudska pava, demokratsko učešće i akcija, mirovna politika, građanska odgovornost u suočavanju sa prošlošću i promišljanju budućnosti, evropske integracije i vrednosti, i podrška društveno marginalizovanim grupama. Promocija rodne demokratije je još jedan ključni aspekat koji prožima čitav naš rad. Čvrsto verujemo da naši demokratski napori mogu da udahnu život u ove vrednosti, i, u saradnji sa našim partnerima, doprinesu održivom razvoju u najširem smislu.

Publikacije

stanar 16&17

Bilten STANAR 16&17

Bilten

Kosovo je srce Srbije, njena kolevka, i baš zato niko ne sme da dovede ovu Istinu u pitanje. Njome se čuva teritorijalni integritet vlasti koju imenujemo zemljom, iako na Kosovo ogromna većina građana Republike Srbije nikada nije kročila.

da se zna cover 2021

Podaci, a ne zvona i praporci 5

Izveštaj

Ova publikacija predstavlja izveštaj o incidentima protivpravnog postupanja prema kvir osobama koji su se dogodili u 2021. godini, a koje je Da se zna! evidentirao tokom ovog perioda. U izveštaju su segregirani podaci iz prijava ovakvih incidenata tako da predstavljaju analizu podataka koje oslikavaju: izvor prijave incidenata; mesta i lokacije na kojima su se incidenti dogodili; tip povrede koje su prebroditelji_ke pretrpeli tokom incidenata; lična svojstava i njihovu intersekciju, kao i status prijave incidenata nadležnim institucijama.

NPP

Javnost na distanci / Demokratija u krizi

Izveštaj

Period pandemije izazvane virusom kovid-19 karakteriše otežano učešće javnosti u procedurama izrade i usvajanja urbanističkih planova, kako zbog same zdravstvene situacije izazvane pandemijom, tako i zbog brojnih mera propisanih u cilju njenog suzbijanja. Ipak, od početka pandemije u 2020. godini do zaključenja ovog istraživanja (mart 2021) u Beogradu je na javni uvid bio izložen značajan broj planova različitog obuhvata, od kojih je nekoliko izazvalo brojne i burne reakcije javnosti i polemike u medjima.

dans 2020

DaNS 87-88

Ovo izdanje, umesto da sa stručne strane analizira, tumači i disektira novi najvažniji strateški dokument urbanističkog razvoja grada za narednu deceniju, to ne čini jer GUP-a još uvek nema.