Evropa – sedamdeset godina nakon Drugog svetskog rata

Za ovo izdanje Beton Internationala, poziv je upućen autorkama i autorima iz različitih delova našeg kontinenta s molbom da napišu kako vide poslednjih sedamdeset godina, kao i sadašnjost Evrope. Pitanje upućeno Istoku odnosilo na pojam „antifašizma“ i njegovo današnje značenje. Pitanje upućeno Zapadu odnosilo se na viziju Evrope s one strane birokratije.

 

Svedoci smo oružanih sukoba u Ukrajini, svedoci umiranja u izbegličkim čamcima na Sredozemnom moru, antimigrantskog raspoloženja u čitavoj Evropi, proganjanja Roma u pojedinim evropskim zemljama (bez obzira na to da li su članice EU ili nisu), sve većih briga zbog nezaposlenosti mladih na jugu Evrope. U evropskim gradovima paralelno su u porastu islamofobija i islamski fundamentalizam, dok su se evropska društva, izgrađena u poslednjih sedamdeset godina na istorijskom porazu nemačkog nacionalsocijalizma i italijanskog fašizma, kao i svih ostalih kolaboracionih snaga, pokazala kao sve bespomoćnija naočigled tih totalitarnih i agresivnih fenomena. 
 

Autori i autorke u zborniku: Dragana Mladenović (Srb), Sesil Vajsbrot (Fr), Miroslav Mareš (Cze), Patrik Bušron (Fr), Dorijan Astor (Fr), Sreten Ugričić (Srb), Gasan Gusejnov (Ru), Anton Šehovzov (Ukr), Mikola Rjabčuk (Ukr), Zvonko Maković (Cro), Andžej Leder (Pol), Goran Vojnović (Slo), Edi Matić (Cro), Zlatko Paković (Srb), Karolina Vigura (Pol), Žoj Sorman (Fr), Katerina Poladjan (De, Ru), Adam Tirlvel (UK) Mari Kosne (Fr), Ivana Bodrožić (Cro), Katarina Tivald (At), Kamil de Toledo (Fr), Matijas Enar (Fr), Teresa Koloma Bek (De), Jurica Pavičić (Cro), Srećko Horvat (Cro), Janis Kiurcakis (Gre), Andrej Nikolaidis (Mne), Fransoa Kise (Fr), Alida Bremer (Cro, De), Saša Ilić (Srb).

 

Product details
Date of Publication
Decembar 2015.
Publisher
RK Links
Number of Pages
220
Licence
Language of publication
B-H-S
ISBN / DOI
978-86-84149-92-5
Sadržaj

Alida Bremer & Saša Ilić: Evropa, sedamdeset godina nakon Drugog svetskog rata  7

Kamil de Toledo: EUTOPIJA – Prva sezona – Secesija  10

EVROPSKA PITANJA – KNJIŽEVNI ODGOVORI

 • Dragana Mladenović: Taj mali/crni Gebels  15
 • Sesil Vajsbrot: Montaža  18 

EVROPA DANAS: PROŠLOST U SUSRET BUDUĆNOSTI

 • Miroslav Mareš: Šta znači pojam „antifašizam”?  27
 • Patrik Bušron: Očevi Evrope  30
 • Dorijan Astor: Evropa između dva beskraja  36
 • Sreten Ugričić: Jednog običnog popodneva  41

NA ISTOKU NIŠTA NOVO?

 • Gasan Gusejnov: Fašizacija antifašizma ili kako Ruska Federacija opravdava okupaciju Ukrajine  47
 • Anton Šehovcov: Antifašizam u Ukrajini – o neugodnoj realnosti  53
 • Saša Ilić: Mehanički lavovi antifašizma  56
 • Mikola Rjabčuk: Okret udesno – i natrag  62 

IKONOGRAFIJA ANTIFAŠIZMA

 • Zvonko Maković: Spomenička plastika na prostoru Jugoslavije (1945–1991)  77

ANTIFAŠIZAM DANAS: UPUTSTVO ZA UPOTREBU

 • Andžej Leder: Antifašizam kao maska i simbol  91
 • Goran Vojnović: Smrt antifašizmu, sloboda narodu!  96
 • Edi Matić: Na dan oslobođenja grada Splita  100
 • Zlatko Paković: Antifašizam i zasnivanje morala  105
 • Karolina Vigura: Vladimir Putin i evropska kultura pamćenja  110

EVROPA: DUGA PORODIČNA POVEST

 • Žoj Sorman: Evropa  115
 • Katerina Poladjan: Dijalog o emocijama  119
 • Adam Tirlvel: Vrlo kratka digresija o Evropi  122
 • Mari Kosne: Evropa malčice južnije, ali ne previše  124
 • Ivana Bodrožić: Dobra žena  128

JEZIK EUTOPIJE

 • Katarina Tivald: Tek onako, jedno pitanje o fluidnosti  133
 • Kamil de Toledo: U ime utvarnog naroda  136
 • Matijas Enar: Gde je mesto velikih ljudi?  146
 • Alida Bremer: Kad mislim na Evropu, mislim na Šekspirov sonet LXVI  154
 • Teresa Koloma Bek: Nasilje - Jedno evropsko „Gretino pitanje“  164

EKONOMSKA PITANJA – EVROPSKI ODGOVORI

 • Jurica Pavičić: Tuga Europe ili kako je fašizam (opet) postao samorazumljiv  173
 • Srećko Horvat: Godot u Sarajevu, ili zašto danas trebamo utopiju (više nego ikad)?  178
 • Janis Kiurcakis: Topos i utopija agore  189

EVROPA: NADA I SLOBODA

 • Andrej Nikolaidis: Tomović – na način Thomasa Bernharda  201
 • Fransoa Kise: Ime malog  206

Biografije autorki i autora  215