Manir prevazilaženja svojstven je evropskoj avangardi, koja je pre i nakon Velikog rata, kao i danas, razlagala i ponovo sklapala nacionalne narative. Sa osvrtom na njega i u duhu tog avangardnog prevazilaženja, tekstovi koji slede bave se pripovestima o Velikom ratu koje su bile ili jesu u opticaju, napadaju ih, uništavaju i prekombinuju, kako bi time otvorili evropsku perspektivu vrednu života u njoj.

Knjige će nadživeti objekte komemoracije, što je jasno u aktuelnoj potrošnji spomenika. Nedostatak pisane reči jeste razlog omalovažavanja i neartikulisanosti, nearhiviranosti, nekodiranosti antiratnih pokreta koji su uvek – i prvo – u aktivizmu i praksi. Knjiga je oruđe (oružje?) za repolitizaciju umetničkih avangardi kao pokreta, kao komponente društvenih, političkih i emancipatorskih internacionalnih pregnuća. Skup novih i iskusnih glasova En Garde! bio je njihova aktuelizacija, i zato je knjiga dokument te nerazdvojivosti koja treba da ostane kad govor utihne. Subverzivna celina. (iz predgovora Borke Pavićević)

Product details
Date of Publication
2016
Publisher
Fondacija Hajnrih Bel
Number of Pages
166
Licence
Language of publication
B-H-S
ISBN / DOI
978-86-86793-17-1
Sadržaj

01 Otvorene učionice 

Branislav Dimitrijević En garde: 20/2, 15

Gal Kirn Kritički zapisi o blokadi avangarde Borisa Grojsa ili kako odbraniti socijalistički realizam danas 21

Gordana Nikolić Iscrpljene i vrle nove avangarde 41

Stanislava Barać „Žena peva posle rata – Da li je pažljivo slušaju?” 52

Atila Širbik Osvetlimo Put (Ut, urednik: Zoltan Cuka, 1922–1925) 60

Sezgin Bojnik Marksističko-lenjinistički koreni zenitizma: o istorijskim korekcijama avangarde koje je uveo film „Splav meduze” Karpa Godine 68

Stanislava Barać Jednakost – Die Gleichheit – L’Egalité: nasleđe Dimitrija Tucovića u 1920. godini 77

Milan Miljković Jedan prilog o Dimitriju Tucoviću 86

Miloš Baković Jadžić Nasleđe srpske socijaldemokratije: čemu još Tucović danas? 99

02 Slike o ratu

Maria Glišić Slike o ratu 107

Marsel Bajer Ovaj svet se mora dovesti u red 109

Dubravka Stojanović Narativ o Prvom svetskom ratu kao energetsko piće srpskog nacionalizma 132

Nađa Bobičić Umjetničke prakse (re)aproprijacije Velikog rata 144

03 Program

Aleksandra Sekulić En garde! 163