Građanski pokret URA

URA

URA je nova, proevropska zelena politička stranka koja se pojavila 2015. godine kao odgovor slobodnih pojedinaca na tešku političku i ekonomsku situaciju u Crnoj Gori, u želji da konačno vidi demokratske promjene i da Crna Gora stoji među modernim evropskim zemljama sa visokim životnim standardom.

Želimo građansku, evropsku, evroatlantsku, antifašističku, prosvijetljenu i modernu crnogorsku državu utemeljenu na univerzalnim civilizacijskim vrijednostima savremenog društva.

Građanski pokret Udružena reformska akcija (GP URA) je politička stranka u Crnoj Gori osnovana 14. marta 2015. godine koja je na parlamentarnim izborima 2016. godine dobila status parlamentarne stranke. GP URA sebe opisuje kao reformski građanski pokret levog centra, vođen socijalno-liberalnom političkom ideologijom.

Prvi predsednik URA-e bio je Žarko Rakčević, koji je vodio stranku od njenog osnivanja. Na drugom kongresu stranke 9. aprila 2017. godine, Dritan Abazović, član manjinske grupe, izabran je za predsednika - prvi slučaj da je pripadnik manjine izabran za lidera stranke sa građanskim profilom u istoriji Crne Gore.

Naša misija je sprovođenje reformi neophodnih u Crnoj Gori za izgradnju modernog i prosperitetnog društva i države zasnovane na socijalnoj pravdi. Čvrsto se držimo koncepata ustavne države, sekularne zajednice, vladavine prava, civilnog društva i kreativne i tržišne ekonomije. Posvećeni smo ideji da se državni napredak zasniva na principima održivog razvoja, zaštite životne sredine i zelene ekonomije.

Crna Gora je jedina država koja je proglašena ustavnom državom kao ekološkom, nažalost, ponašanje prethodne vlade u proteklih 30 godina bilo je neodgovorno što je dovelo do stvaranja brojnih crnih eko tačaka širom zemlje. Građani su URA prepoznali kao jedinog političkog aktera koji je spreman da zaštiti ne samo svoje interese već i životnu sredinu. Zahvaljujući aktivnom učešću u rešavanju brojnih ekoloških i drugih problema koji su usko povezani sa zelenom politikom, evropski zeleni su stekli veliki kredibilitet, ali i popularnost upravo zbog bliske saradnje sa civilnim pokretom URA.

Ova saradnja dala je URA-i i našim građanima potrebnu snagu da mogu da reše konkretne probleme.

Jedan od najboljih primera ove zajedničke borbe su problemi koji su se pojavili u izgradnji autoputa Bar-Boljari. Radovi tokom ove izgradnje doveli su do preseljenja korita Tare, koje je jedno od velikih prirodnih bogatstava ne samo u Crnoj Gori, već i u Evropi. Ovo preseljenje korita poremetilo je biodiverzitet područja i promenilo njegovu floru i faunu. Zbog ove alarmantne situacije, obavestili smo evropske zelene koji su ovom prilikom posetili Crnu Goru, da se uvere u ovu situaciju. Nakon njihove posete izvršena je procena.

Problem reke Tare bio je na dnevnom redu Evropskog parlamenta i o njemu se raspravljalo u toj instituciji.

Kada je ovaj problem postavljen na evropski nivo, vlada je izvršila inspekciju radova koji su doveli do vraćanja korita u prvobitni tok. Nažalost, nanete posledice nisu mogle biti otklonjene, ali je sprečeno dalje razaranje.

Problem Solane koji je zaokupio crnogorsku javnost i region, jer predstavlja močvaru od međunarodnog značaja i smatra se parkom prirode u Crnoj Gori. Solana ima veliko bogatstvo u biodiverzitetu i predstavlja značajnu tačku u procesu migriranja ptica na jug i hranilište za flaminge, koji, prema određenim podacima, potiču čak sa obale Egipta. Prethodna vlada imala je plan da na ovom području izgradi hotelsko-turistički kompleks. Lokalnim pokretom, peticijama, organizovanjem protestnih šetnji, uz saradnju lokalnog stanovništva, ali i prezentovanjem ovog slučaja u lokalnom parlamentu preko našeg skupštinskog odbora, uspeli smo da izvršimo pritisak na bivšu vladu i izgradnja je odložena. Kasnije je na našu inicijativu Solana proglašena zaštićenim područjem, što znači da se u njoj tamo više ne može graditi. Ovo je bila naša konačna pobeda.

Još jedan primjer ekološkog izazova koji je postojao u Crnoj Gori bila je izgradnja bungalova u okviru Nacionalnog parka Durmitor, na obali Crnog jezera. Lokalno stanovništvo preko udruženja građana borilo se protiv pomenute gradnje. Nevladine organizacije dale su snažnu podršku stanovništvu i na kraju je građanski pokret URA dao svoju političku podršku ovoj borbi. Ovde se pokazuje da udružene snage građanskih NVO i političkih partija mogu zaustaviti pogrešne odluke prethodne vlade. Krajnji cilj bio je zaustaviti izgradnju bungalova na obali Crnog jezera, što su na kraju i postigli.

U Crnoj Gori, kao i u zemljama regiona, možda najveći izazov u ​​zaštiti životne sredine su mini hidroelektrane. Najveći broj koncesija za izgradnju mini hidroelektrana dato je preduzeću aktuelnog predsednika Mila Đukanovića, ili njemu bliskim saradnicima. Ono što najviše pogađa je činjenica da je gospodin Đukanović, kada su davani ustupci, bio šef vlade, što u suštini znači da je otac sinu dao državne prirodne resurse.

Vodeni potencijal Crne Gore je ogroman, što našu zemlju čini drugom u Evropi. Zbog toga je izgradnja mini hidroelektrana isplativ plan. Negativne posledice su trajna devastacija reka i vađenje dobiti, koja najvećim delom odlazi u džepove koncesionara. Kao stranka zelenog profiliranja, obavezujemo se na ukidanje daljih i zaustavljanje budućih koncesija. Kao jednu od ključnih poruka tokom predizborne kampanje stavili smo deklaraciju o zabrani izgradnje mini-hidroelektrana. Kao zelena stranka i  deo vlade, na našu inicijativu, premijer je u svom izlaganju, kao trećem stubu razvoja Crne Gore, izjavio ekologiju, što znači da je zaštita životne sredine prvi put zvanično uvedena kao programski cilj u Crnoj Gori.

Možda najveći izazov s kojim smo se do sada suočili bilo je razbijanje predrasuda o konceptu funkcionisanja zeleno profilisanih partija. Čitav Balkan, posebno crnogorsko društvo, zelene stranke gleda sa stanovišta bavljenja isključivo zaštitom životne sredine i pitanjima životne sredine.

Problem je bio objasniti čak i ostalim političkim subjektima da je pojam zelene politike znatno širi nego što se obično percipira. Često smo se susretali sa stigmatizacijom da kao zelena stranka ne možemo ozbiljno da se bavimo bilo kojim drugim socijalnim problemima. Naš najveći uspeh vidimo u tome što smo običnom građaninu uspeli da objasnimo da zelena politika predstavlja održivi razvoj, zaštitu životne sredine, ali i vladavinu zakona, borbu za demokratski razvoj, potpunu primenu ljudskih prava, kao i očuvanje osnovnih postulata jednakosti.

Došli smo do nivoa da nas građani doživljavaju kao najpozvanije kada je reč o ekološkim pitanjima, o čemu svedoče brojni pozivi, obraćanja i apeli Građanskom pokretu URA od strane lokalnog stanovništva, brojnih udruženja građana i nevladinog sektora . U nama vide političku snagu i podršku u rešavanju ekoloških izazova. S druge strane, u našoj zemlji je sada manje-više svima jasno da bavljenje zelenim politikama ne isključuje rad na rešavanju drugih životnih ili socijalnih problema. Građani sve više shvataju da borba za vladavinu zakona i razvoj demokratije podrazumeva i borbu za pitanja iz oblasti ekologije. Upravo to smatramo svojim najvećim doprinosom razvoju crnogorskog društva do sada.

Parlamentarni izbori

Na parlamentarnim izborima održanim u avgustu 2020. udružili smo se kao deo platforme pod nazivom „Crno na bijelo“, koju su u početku pokrenuli: Građanski pokret URA, Stranka pravde i pomirenja, Savez građana CIVIS , nezavisni intelektualci i svi drugi slobodni građani Crne Gore koji su se nadali boljoj budućnosti naše zemlje i njenih građana. URA je bila glavni subjekt koji je formirao ovu koaliciju i platformu.

Svi građani koji su dali potpise za ovu platformu, koja uključuje i najveće stručnjake u njihovim uvaženim oblastima u Crnoj Gori, dele zajedničku vrijednost, vođeni su idejom solidarnosti. Program ove platforme vodilo je pet ključnih tačaka: reforma pravosudnog sistema i vladavine prava, reforma ekonomskog sistema, reforma zdravstva, reforma obrazovanja i održivi razvoj koji zavise od zelene politike.

Među nama su ljudi koji su se borili za slobodu i demokratsko društvo, to su ljudi koji su držali baklju slobode u svakom trenutku svog političkog angažmana, bez ovih građana Crna Gora bi zapala u potpuni medijski mrak i jednoglasnost. To su građani koji svakodnevno spasavaju živote, oni koji u učionicama proširuju znanje svojih učenika, ali pokazujući ključne ljudske vrednosti i principe patriotizma, graviraju novim generacijama istovremeno važnost istine i pravde za sve . I što je najvažnije, imamo podršku običnih građana koje srećete svakodnevno, bez njih, bez njihove podrške i snage ova priča ne bi imala nikakvog smisla.

Dali smo vam ruku i dali smo vam model uspješne Crne Gore - „Crno na bijelo“. Ključne poruke kampanje bile su da smo samo ujedinjeni mogli da pobedimo i pokažemo da naša zemlja nije lično igralište jedne porodice, da želimo zelenu, a ne sivu ekonomiju, da cenimo diplome, a ne zaštitu rođaka ili drugih krvnih srodnika , da cenimo sposobnost i znanje, ali ne i da-čovekovo ponašanje, i da želimo zemlju sa održivim razvojem, a ne održivim zločinačkim poduhvatom.

Na ovim izborima pobedili smo četiri poslanika koji su bili odlučni da sruše režim koji je trajao trideset godina. Ovi mandati su neophodni za stvaranje nove parlamentarne većine i vlade.

Građanski pokret URA dio je nove vlade Crne Gore, na mjestu potpredsjednika vlade koje zauzima predsjednik našeg pokreta dr Dritan Abazović.

URA ostaje posvećena radu na sprovođenju suštinskih reformi kako bi crnogorsko društvo moglo postati razvijeno i prosperitetno, a građani živjeti život dostojan čovjeka.