Fondacioni Heinrich Böll - Përmbajtja në gjuhën Shqipe

Artikuj

Böllcast

HBS Podcast - 'Përmbani veten, dimri po vjen'

Podcast
‘Përmbani veten, dimri po vjen’ është podkasti i dytë I realizuar në gjuhën Shqipe, nga fondacioni Heinrich Boll – Zyra rajonale në Beograd, e cila përfshinë Sërbinë, Kosovën dhe Malin e Zi.

HBS Podcast - Shëndeti Mendor vs. Shërbimet Publike ndaj personave Queer në Kosovë

Podcast
Ky është podkasti i parë ne gjuhën Shqipe i realizuar nga fondacioni Heinrich Boll – Zyra rajonale në Beograd, e cila përfshinë Sërbinë, Kosovën dhe Malin e Zi.