Održivost

energetska efikasnost u stanogradnji

Energetska efikasnost u stanogradnji

Brošura
Ova brošura analizira trenutno stanje oblasti energetske efikasnosti u stanogradnji i javnim objektima u Crnoj Gori, daje pregled Evropskog zakonodavstva u ovoj oblasti, i daje predloge kako bi se mogla povećati energetska efikasnost u Crnoj Gori.
doughnut

Grafički model šuplje krofne

Krofna
Model je nazvan šupljom krofnom jer najviše podseća na izgled amerčke krofne ili pojasa za spasavanje. Između ekoloških granica koje su predstavljene spoljnom ivicom krofne i društvenih potreba, sa unutrašnje strane nalazi se bezbedni i društveno pravedni prostor za ljude. Da bismo ostali u ovom prostoru, potrebno je linearne ekonomske aktivnosti transformisati  tako da postanu regenerativne i redistributivne.
prirodno dobro

Nezaštićeno prirodno dobro - Lokalitet Kesten

Lokalitet Kesten, koji je delom u granicama Nacionalnog parku Fruška gora, a delom u rubnom području koje je takođe zaštićeno u okviru Ekološke mreže Srbije, izložen je velikim finansijskim i političkim pritiscima u korist izgradnje, urbanizacije i eksploatacije, u suprotnosti sa osnovnim načelima zaštite prirode i važećim zakonima.
prirodna dobra u sluzbi gradjana

Prirodna dobra u službi građana

Ova publikacija prikazuje nacin trošenja prirodnih resursa u Crnoj Gori kroz predstavljanje tri slucaja i to: primjer urbanizacije Podgorice, eksploatacija ekonomskih šuma u Podgorici i Danilovgradu i planiranje korišcenja voda rijeke Komarnice.
upes iyvor

Prikaz zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije

Zakon o OIE postavlja temelje za značajne reforme u srpskom sektoru obnovljivih izvora energije i uvodi niz naprednih rešenja na srpsko i regionalno tržište električne energije. Zakon o OIE dalje usklađuje srpsko zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske Unije, čineći tako značajan korak ka ispunjavanju obaveza Srbije koje je preuzela Ugovorom o Energetskoj zajednici.