Osim u nekoliko retkih izuzetaka, Evropska unija nije prisutna u srpskoj javnosti. [...] Duboko verujemo da je Srbiji hitno potrebna javna debata o tome šta predstavlja Evropa i na koji način Srbija može da doprinese Evropi. Takođe, želimo da podržimo slobodnu i pravednu kritiku nedostataka politika Evropske unije i dominacije nekih nacija EU nad ostalim članicama, kako bi se omogućio razvoj stabilnije Evropske unije koja se zasniva na istinskoj posvećenosti demokratiji njenih građana koji čuvaju i poštuju evropsku raznolikost. Iz tog razloga predavanja o Evropi neće braniti niti pravdati Evropu, već će biti istinski kritična, i u tom smislu − evropska.
Andreas Polterman

Gostujući predavači

Mihael Cirn

Michael Zürn: Authoritarian Populism vs Open Society - A New Line of Conflict? - Heinrich Böll Stiftung - Srbija, Crna Gora, Kosovo

video-thumbnail Watch on YouTube
Otvoreno i bez ikakvog prikrivanja treba ofanzivno i proaktivno zastupati kosmopolitski pogled na svet kao vrednosno orijentisanu politiku. Kosmopolitizam mora da pokaže hrabrost u polemici – bez straha od političkog sukoba i poraza u takvoj raspravi.
Mihael Cirn

Publikacija

Volfgang Štrek

Mihaele Šrejer

Michaele Schreyer, Belgrade, June 2017 - Heinrich Böll Stiftung - Srbija, Crna Gora, Kosovo

video-thumbnail Watch on YouTube
Evropska unija je vrednosna zajednica. Ona se temelji na vrednostima demokratije, poštovanja ljudskih prava, ravnopravnosti muškaraca i žena, zaštiti manjina, vladavini prava umesto samovolje.
Mihaele Šrejer

Ulrih Bek

Ulrich Beck, Belgrade, November 2014 - Heinrich Böll Stiftung - Srbija, Crna Gora, Kosovo

video-thumbnail Watch on YouTube
Evropeizacija ne znači nestanak nacionalne države, ali svakako podrazumeva njen preobražaj ‒ ideja nacije i države iz nacionalne u kosmopolitsku dimenziju.
Ulrih Bek