Autoritarni populizam vs. otvoreno društvo – nova linija sukoba?

U ovom tekstu pisanom za Fondaciju Hajnrih Bel hteo bih na prvom mestu da pojasnim rast autoritarnog populizma u kontekstu (politološke) Cleavage Theory, kako bih time jasnije mogao da razradim šta ovaj tip stranke razlikuje od drugih, šta su ključni aspekti sukoba, i u čemu se se sastoji strukturalna protivrečnost. U drugom delu ću razmatrati razloge skiciranog razvoja. Dominantnom objašnjenju koje uspon autoritarnog desnog populizma vidi kao izraz rastuće ekonomske nejednakosti, želeo bih da suprostavim kulturno i političko viđenje, i uporedim njihovu objašnjavajuću snagu. Spram ove diskusije o uzrocima, u završnom, trećem delu razmatraću preporuke za političko delovanje, tj. šta zagovornici otvorenog društva treba da čine kako bi uspešno opstali u ovom sukobu.
 

Product details
Date of Publication
Oktobar 2018.
Publisher
Fondacija Hajnrih Bel
Number of Pages
16
Licence
Language of publication
srpski
Sadržaj

I. Bauk autoritarnog populizma
II. Nova linija sukoba
III. Uzroci nove linije sukoba
IV. Šta raditi?
V. Slike
O autoru
Impresum