Zajednička dobra

prirodno dobro

Nezaštićeno prirodno dobro - Lokalitet Kesten

Lokalitet Kesten, koji je delom u granicama Nacionalnog parku Fruška gora, a delom u rubnom području koje je takođe zaštićeno u okviru Ekološke mreže Srbije, izložen je velikim finansijskim i političkim pritiscima u korist izgradnje, urbanizacije i eksploatacije, u suprotnosti sa osnovnim načelima zaštite prirode i važećim zakonima.
dans 2020

DaNS 87-88

Ovo izdanje, umesto da sa stručne strane analizira, tumači i disektira novi najvažniji strateški dokument urbanističkog razvoja grada za narednu deceniju, to ne čini jer GUP-a još uvek nema.
stanar 9

Bilten "Stanar" #9

Najnovije izdanje biltena "Stanar" u novom formatu, i sa pojačanom dinamikom izlaženja. U ovom broju možete čitati o neadekvatnom upravljanju zaštićenim područjem Fruške Gore, pritiscima vlasti na savet MZ "Lipar", izborima u Begeču, ali i drugim lokalnim temama.
czkd cover

Ka kolaborativnom upravljanju razvojem grada

Projekat Ka kolaborativnom upravljanju u fokus stavlja pitanja prostornog razvoja inicirana  aktuelnim problemima u Srbiji, a pre svega na primerima graditeljske prakse u Beogradu. Cilj projekta je promocija savremenog koncepta prostornog razvoja putem platforme za razumevanje stanja i ojačavanje argumentovanog mišljenja, razvoj nove kulture komunikacije i preispitivanje okvira profesionalne delatnosti.
stanar 10

Bilten "Stanar" #10

"Stanar" #10 tematski je usmeren u dva smera:  o konkretnim problemima sa kojima se susreću naše komšije, saradnici i prijatelji koji žive na Telepu, i na poziv građanima da uzmu učešća u radu svoje mesne samouprave. 
stanar #8

Bilten "Stanar" #8

Bilten koji je pred Vama, tj. njegov osmi broj ujedno je i posljednji u ovom „velikom“ formatu.  Skoro pola ovog broja odnosi se na teme kojima smo se, skupa sa pojedincima iz mnogih gradskih (formalnih i neformalnih) inicijativa, bavili tokom prošle godine, pa i nešto duže. Teme planskog i organiziranog uništenja gradskih površina – prvenstveno destrukcijom zelenih površina i javnih prostora – u vrijeme epidemije samo su postale vidljivije, s obzirom da su i prakse donosioca odluka postale ogoljenije i brutalnije.
stanar #7

Bilten "Stanar" #7

U ovom broju ‘Stanara’ razvijamo ideju o onome što zovemo Inicijativom za lokalnu samoupravu i to prvenstveno preko tekstova koji se bave analizom najnovijih izmjena Statuta grada Novog Sada, čija je najupečatljivija novina to što su njime ukinute do sada postojeće opštine Petrovaradin i Novi Sad.

Ka drugačijem gradu 3

Zaokret od države blagostanja ili, u slučaju Jugoslavije, od socijalističke države ka neoliberalnim politikama razvoja doneo je dramatičnu privatizaciju resursa i usluga, i prepuštanje (javnih) dobara tržišnoj regulaciji.   Nasuprot tome, zbornik "Ka drugačijem gradu" doprinosi postojećim, a moguće i otvara nove, preko potrebne diskusije, teorijske modele i praktične eksperimente koji bi mogli nadalje rasvetljavati kakav je to drugačiji grad koji želimo i kako ga možemo ostvariti.