Kome je posvećen spomenik Stefanu Nemanji?

Ovaj dosije je nastao u saradnji sa projektom "Kulture sećanja u dijalogu", sa namerom da doprinese otvaranju smislene javne rasprave na temu upravljanja javnim dobrima u kontekstu memorijalizacije i kulture sećanja. Tekstovi koji čine dosije sagledavaju spomenik Stefanu Nemanji iz različitih perspektiva - istorije srednjeg veka, novije istorije Srbije, očuvanja javnih prostora i spomeničke kulture, ali uključuju i iskustva drugih spornih urbanizacija na našim prostorima. Način na koji su donošene odluke u vezi sa ovim spomenikom, kao i odbijanje da se odgovori na legitimna pitanja javnosti pod velom neupitnih nacionalnih tekovina, nameće raspravu o zloupotrebi nacionalnog identiteta u dnevnopolitičke svrhe, o "novom zlatnom dobu", i konačno, kome je zapravo posvećen spomenik Stefanu Nemanji?

Placeholder Image for Video Content