stanar 10

Bilten "Stanar" #10

"Stanar" #10 tematski je usmeren u dva smera:  o konkretnim problemima sa kojima se susreću naše komšije, saradnici i prijatelji koji žive na Telepu, i na poziv građanima da uzmu učešća u radu svoje mesne samouprave. 

Product details
Date of Publication
Decembar 2020
Publisher
GKP
Licence
All rights reserved