NOVI, ALTERNATIVNI SAMONIKLI DRUŠTVENI POKRETI

U poslednjih nekoliko godina samonikli (grassroots) pokreti postaju sve značajniji način za mobilizaciju mladih ljudi za progresivne politike i zaštitu životne sredine, kao alternativa etabliranim političkim partijama. Ovaj dosije ispituje kako funkcionišu pokreti kao što su Ne davimo Beograd i URA, koje probleme savljaju u fokus, i sa kojim preprekama se suočavaju.

Placeholder Image for Video Content