Vodič o autorskim pravima - slobodna upotreba autorskih dela

Digitalne komunikacione tehnologije su nam otvorile ne samo pristup gotovo beskonačnoj količini sadržaja, već i mogućnost da sami
kreiramo nova dela i obrađujemo postojeća. Usled brzine razmene sadržaja i razvoja remiks kulture, korisnici interneta često ne vode računa o tome da li su fotke, video-snimci ili tekstovi zaštićeni autorskim pravom, odnosno da li je i u kojoj meri ograničeno pravo njihovog korišćenja i prerade.

Ovaj vodič je namenjen svakome ko želi da sazna nešto više o mogućnostima za slobodno korišćenje autorskih dela, u skladu sa izuzecima predviđenim domaćim Zakonom o autorskom i srodnim pravima i odgovarajućim međunarodnim konvencijama. Razjasnićemo zakonske definicije, vrste prava i ograničenja, kao i upotrebu autorskih dela koja su u javnom domenu, dakle slobodna za korišćenje bez dozvole autora i obavezne naknade.

Product details
Date of Publication
mart 2017.
Publisher
SHARE fondacija
Number of Pages
51
Licence
Language of publication
srpski
ISBN / DOI
978-86-89487-11-4
Sadržaj

Uvod ... 7

Pojam i definicija autorskog prava ... 9

Šta je autorsko delo? ... 11

Šta nije autorsko delo? ... 15

Da li je autorsko delo u slobodnoj upotrebi? ... 17

Da li je autor sam ograničio autorsko pravo? ... 21

Pravo iskorišćavanja dela bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade ... 29

Pravo iskorišćavanja dela bez dozvole ali uz obavezu plaćanja autorske naknade (zakonska licenca) ... 47

Zaključak ... 51