Poziv za prijave - Pozicija programskog koordinatora

 

Kancelarija Fondacije „Hajnrih Bel“ u Beogradu traži svestranu, politički angažovanu i analitičku osobu za poziciju koordinatorke/koordinatora jedne od ključnih komponenata našeg rada – programa u oblastima zaštite životne sredine, energetske politike i klimatskih promena. Idealna kandidatkinja/kandidat je kolegijalna, poseduje univerzitetsku kvalifikaciju u relevantnom polju, i ima najmanje tri godine radnog iskustva.

Glavni zadaci:

 • Planiranje, razvoj i sprovođenje programa u konsultaciji sa direktorom kancelarije;
 • Zastupanje direktora kancelarije u poslovima vezanim za program;
 • Sprovođenje sveobuhvatnih ciljeva raznolikosti i rodne demokratije u sopstvenoj oblasti;
 • Održavanje kontakata sa domaćim i međunarodnim organizacijama relevantnim za program
 • Rad sa projektnim partnerima na konceptualizaciji i sprovođenju projekata i programa – pregledanje predloga projekata i finansijske dokumentacije;
 • Definisanje sadržaja ugovora sa partnerskim organizacijama, nadgledanje sprovođenja ugovora, što uključuje ugovore o kooperaciji i ugovore o delu;
 • Priprema programskih izveštaja i dokumentacije o aktivnostima;
 • Priprema, nadgledanje i prilagođavanje programskog budžeta;
 • Sprovođenje zakonskih odredaba, kao i internih pravila Fondacije u sopstvenom polju rada
 • Analiziranje nacionalnih i međunarodnih socio-olitičkih dešavanja u vezi sa programom  zaštite životne sredine, energetske politike i klimatskih promena;
 • Planiranje, sprovođenje i evaluacija programskih aktivnosti u saradnji sa projektnim partnerima, kao i sopstvenih aktivnosti Fondacije, u skladu sa pravilima Fondacije i zakonskih okvira naših projektnih zemalja;
 • Rad na odnosima sa javnošću i promotivnim aktivnostima Fondacije (priprema PR tekstova, uređivanje društvenih medija i web stranice) za programsku komponentu zaštite životne sredine, energetske politike i klimatskih promena.

Potrebne kvalifikacije i iskustvo:

 • Univerzitetska diploma (M.A.) u relevantnom polju (društvene nauke, politike u oblastima zaštite životne sredine i klimatskih promena, prava, prirodne nauke)
 • Višegodišnje iskustvo rada na međunarodnim projektima i političkom obrazovanju  u regionu
 • Odlično poznavanje oblasti zaštite životne sredine, energetske politike i klimatskih promena, kao i političke istorije naših programskih zemalja i regiona;
 • Poznavanje lokalnih aktera u oblastima zaštite životne sredine, energetske politike i klimatskih promena  (političkih partija i pokreta, civilnog društva, nemačkih i drugih međunarodnih donatora) u našim programskim zemljama
 • Odlična sposobnost upravljanja projektima i programima
 • Iskustvo u upravljanju javnim sredstvima donatora
 • Dobro poznavanje rada na računaru (Office paket, internet istraživanje)
 • Poznavanje jezika: tečan govor srpskohrvatskog jezika (BCS), odlično poznavanje engleskog jezika (nivo C1), poznavanje nemačkog ili albanskog jezika je poželjno ali ne i obavezno.

U slučaju da se tokom selekcije izdvoje podjednako kvalifikovani kandidat i kandidatkinja, prednost dajemo kandidatkinji.

Ukoliko ste zainteresovani pošaljite vašu biografiju i pismo motivacije (maksimalno 1 stranica, na engleskom jeziku) na sledeću adresu: rs.info@rs.boell.org. Rok za prijave je 30.10.2020.