O nama

U maju 2006. godine, Regionalna kancelarija Fondacije Hajnrih Bel za Jugoistočnu Evropu premeštena je iz Sarajeva u Beograd, gde je u tom svojstvu radila punih sedam godina, nadležna za područje Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Kancelarija je 2010. godine transformisana u Regionalnu kancelariju Fondacije Hajnrih Bel u Beogradu, zaduženu za rad fondacije u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu.

U okviru glavnih stubova naših aktivnosti (Demokratija i razvoj, Energija i životna sredina, Obrazovanje i kultura, i Evropa), nastojimo da doprinesemo jačanju civilnog društva, negovanju dijaloga između zemalja u regionu i Evropske unije, poštovanju i zaštiti ljudskih prava, unapređivanju rodne ravnopravnosti i učešću žena u političkom i društvenom životu, izgradnji institucija na temeljima vladavine prava, kao i da podržimo politike zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Naš tim, koji broji devetoro saradnika i saradnica, aktivnosti sprovodi nezavisno ili u saradnji s drugim organizacijama, našim projektnim partnerima i partnerkama, i to podrškom konkretnim projektima, u okviru konferencija, foruma, radionica, treninga, studijskih poseta i programa razmene,  pružanjem političke i akademske ekspertize, studija i publikacija.

Otkrijte hbs!

Blog: