Životna sredina i energija

male hidroelektrane

Male hidroelktrane - rješenje ili problem za Crnu Goru

Published: 27 Јануар 2020

Crna Gora je do marta 2013. godine imala svega 7 malih hidroelektrana (mHE), instalisane snage 8,5 MW i godišnje proizvodnje od oko dvadeset GWh. Njima nije pridavan veliki značaj i gotovo su uvijek smatrane za balast u radu i poslovanju nacionalne elektroenergetske kompanije. Dugogodišnja praksa EPCG bila je utemeljena na stanovištu da je održavanje takvih objekata u neskladu sa koristima koje se od njih ostvaruju, budući da je njihova proizvodnja predstavljala manje od 1% ukupne proizvodnje električne energije. Šta se od tada promenilo i učinilo mHE privlačnim, kako za privatne investitore, tako i za državu? 

Download

Please select a file format.

pdf

100 biljaka koje možete zasaditi kako biste nahranili pčele

Published: 14 Октобар 2019

Od 100 najviše upotrebljavanih biljaka u ljudskoj ishrani, pčele oprašuju njih 70. Štiteći pčele, štitimo i svoje zdravlje, koje koje zavisi od pristupa raznovrsnoj ishrani, svežem voću i povrću koje pčele oprašuju.

Download

Please select a file format.

pdf

Poglavlje 27 u Srbiji: Malo para, još manje muzike

Published: 8 Мај 2019

Izveštaj K27 pod nazivom Malo para, još manje muzike je šesti godišnji izveštaj koji detaljno obrađuje važne događaje iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena. Ovaj izveštaj obuhvata period od marta 2018. do februara 2019. godine i prati objavu godišnjeg izveštaja Evropske komisije.

Download

Please select a file format.

pdf

Davitelj protiv davitelja - Zakonodavstvo u oblasti kvaliteta vazduha

Published: 13 Фебруар 2019

Zagađenje vazduha u gradovima Srbije vrlo često je veće od dozvoljenog. Loš kvalitet vazduha je problem za životnu sredinu, ali i javno zdravlje.  Problem kvaliteta vazduha je multisektorski i mora se rešavati dugoročno i strateški kako se u narednim godinama ne bismo "davili" u smogu.

Download

Please select a file format.

pdf

Novi model pristupačnog, udruženog stanovanja

Published: 28 Јануар 2019

Ova brošura predstavlja novi pristup udruženoj stanogradnji koji ima potencijal da pomogne velikom delu stanovništva u
zadovoljenju stambenih potreba. Realizacijom prvog stambenog objekta, zasnovanog na principima “pametnije zgrade”, Ko gradi grad
želi da pokaže mogućnosti ovog koncepta. 

Download

Please select a file format.

pdf