korak napred nazad dva

Poglavlje 27 u Srbiji: Korak napred, nazad dva

Izveštaj iz senke za Poglavlje 27: Životna sredina i klimatske promene

Izveštaj obuhvata osam tematskih oblasti: horizontalno zakonodavstvo; kvalitet vazduha; upravljanje otpadom; kvalitet vode; zaštitu prirode; upravljanje hemikalijama; buku i klimatske promene. S obzirom na to da šumarstvo ima veliki uticaj na brojne oblasti u životnoj sredini (zaštita prirode, klimatske promene i dr.), u ovogodišnjem izveštaju (kao i u prethodnim) dat je pregled i te oblasti. Izveštaj se ne bavi pitanjima civilne zaštite, kao ni pitanjima industrijskog zagađenja i upravljanja rizicima. U svakoj tematskoj oblasti razmatra se razvoj događaja u donošenju javnih politika i zakonodavstva, sprovođenje propisa i finansiranje, a daju se i preporuke za unapređenje procesa. Novinu u ovogodišnjem izveštaju predstavlja odeljak Zelene karte. Sa željom da steknemo što precizniji uvod u sprovođenje politika zaštite i unapređenja životne sredine na lokalnom nivou, započeli smo višegodišnji proces praćenja rada jedinica lokalnih samouprava. Zelene karte izrađene su na osnovu podataka do kojih su došle organizacije civilnog društva, podržane kroz program Snažno zeleno i projekat Zeleni inkubator.

Product details
Licence
All rights reserved