c27 cover srb.png

Napredak u magli - Izveštaj iz senke Koalicije 27 za 2020.

Izveštaj „Napredak u magli” je sedmi godišnji izveštaj Koalicije 27 koji detaljno obrađuje važne događaje i promene koje su se desile u oblastima zaštite životne sredine i klimatskih promena od marta 2019. do kraja februara 2020. godine. Naziv izveštaja odražava stav Koalicije 27 da procesi donošenja odluka u ovoj oblasti i dalje uglavnom nisu transparentni. Izveštaji Koalicije 27 bave se temama u vezi s Poglavljem 27, a koje su pokrenute u okviru pregovora za pristupanje Srbije Evropskoj uniji (EU) i prate objavu Godišnjeg izveštaja Evropske komisije. Novina koja se desila u prethodnom izveštajnom periodu jeste da je Vlada Srbije u januaru 2020. godine usvojila pregovaračku poziciju za poglavlje 27 i dostavila je Evropskoj komisiji na uvid.

Izveštaj obuhvata devettematskih oblasti: horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, kvalitet vode, zaštitu prirode, upravljanje hemikalijama, buku i klimatske promene. S obzirom na to da šumarstvo ima veliki uticaj na brojne oblasti u životnoj sredini (zaštita prirode, klimatske promene i dr.), u ovogodišnjem izveštaju (kao i u prethodnim) dat je pregled te oblasti. Izveštaj se ne bavi pitanjima civilne zaštite, kao ni pitanjima industrijskog zagađenja i upravljanja rizicima. U svakoj tematskoj oblasti razmatra se razvoj događaja u donošenju javnih politika i zakonodavstva, sprovođenje propisa i finansiranje, i daju se preporuke za unapređenje procesa. Kao i prethodnih godina, posebno su izdvojeni i obrađeni opštitrendovi koji se odnose na finansiranje u oblastima zaštite životne sredine i klimatskih promena.

Product details
Date of Publication
Oktobar 2020
Publisher
Mladi istraživači Srbije
Number of Pages
226
Licence
All rights reserved
Language of publication
srpski
ISBN / DOI
978-86-82085-37-9
Sadržaj

Uvod 5

Finansiranje u oblastima životne sredine i klimatskih promena 9

Pregled 10

Strateški i zakonodavni okvir 14

Preporuke 16

Horizontalno zakonodavstvo 19

Pregled 20

Strateški i zakonodavni okvir 21

Sprovođenje propisa 24

Finansiranje 29

Preporuke 30

Kvalitet vazduha 35

Pregled 36

Strateški i zakonodavni okvir 38

Sprovođenje propisa 40

Finansiranje 48

Preporuke 50

Upravljanje otpadom 55

Pregled 56

Strateški i zakonodavni okvir 61

Sprovođenje propisa 63

Finansiranje 67

Preporuke 68

Kvalitet vode 73

Pregled 74

Strateški i zakonodavni okvir 75

Sprovođenje propisa 77

Finansiranje 82

Preporuke 84

Zaštita prirode 87

Pregled 88

Strateški i zakonodavni okvir 89

Sprovođenje propisa 92

Finansiranje 97

Preporuke 99

Upravljanje hemikalijama 105

Pregled 106

Strateški i zakonodavni okvir 110

Sprovođenje propisa 114

Finansiranje 122

Preporuke 124

Buka 127

Pregled 128

Strateški i zakonodavni okvir 129

Sprovođenje propisa 130

Finansiranje 131

Preporuke 132

Klimatske promene 135

Pregled 136

Strateški i zakonodavni okvir 138

Sprovođenje propisa 152

Finansiranje 153

Preporuke 155

Šumarstvo 159

Pregled 160

Strateški i zakonodavni okvir 162

Sprovođenje propisa 163

Finansiranje 166

Preporuke 167

Izvori i prilozi 171

Izvori 172

Prilog 1 – Lista skraćenica 175

Prilog 2 – Uporedna tabela preporuka: 2019. i 2020. godina 179

Prilog 3 – Metodologija i lista autora (organizacija) po oblastima 211