Zajednička dobra i granice kapitalizma

Publikacija Zajednička dobra i granice kapitalizma predstavlja niz uvodnih studija koje povezuje jedno jednostavno pitanje: kakva je uloga zajedničkih dobara u prošlim društvima i na koji način ona mogu pomoći u izgradnji budućih?
Pojam zajednička dobra (commons), koji je na engleskom jeziku označavao puk, narod, zajednicu i, pre svega, zajedničku svojinu iz perioda feudalizma, dobio je u poslednjih desetak godina šire i pre svega političko značenje u odnosu na svoj izvorni smisao. Širom čitavog političkog spektra, od marksističkih, libertarijanskih i liberalnih struja pa sve do Svetske banke i Ujedinjenih nacija, ovaj pojam je najpre počeo da se upotrebljava u kontrastu spram dva dominantna tipa savremene svojine: privatne i javne. Shodno tome, pojam zajedničkog dobra, razvija se i u kontrastu spram države i tržišta, kao oblika upravljanja i raspodele bogatstva. U pogledu tog razvoja, ova publikacija nipošto ne pretenduje na “celokupnu” ili “neutralnu” analizu ovog pojma, već ga, naprotiv, proučava kroz perspektivu koja prati tekovine njegove politizacije. Ta perspektiva je kritika robne proizvodnje i savremenog kapitalizma. S tim na umu, ova publikacija se bavi pojmom zajedničkog dobra u odnosu spram kapitalizma i rasprave o njegovim mogućim alternativama.

 

Product details
Date of Publication
2018
Publisher
zajedničko.org Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara
Number of Pages
132
Licence
All rights reserved
Language of publication
Srpski
ISBN / DOI
978-86-908405-3-3
Sadržaj

Zajednička dobra i granice kapitalizma: uvod u publikaciju 9
Aleksandar Matković
I Zajednička dobra i robna proizvodnja 12
Praktikovanje zajedničkog kao alternativa robnoj proizvodnji 14
Miloš Kovačević
Prvobitna akumulacija i druga “tragedija” zajedničkih dobara 22
Aleksandar Matković
Institucionalne potpore i prakse – zajednička dobra i robna
proizvodnja: 30
Društvena svojina 32
Aleksandar Matković
Socijalna i solidarna ekonomija 35
Marija Jakovljević
Ekonometrija zajedničkih dobara 40
Aleksandar Elezović
Finansiranje zajednica i etičke banke 44
Aleksandar Elezović
II Država i grad u odnosu prema zajedničkim dobrima 48
Država i zajednička dobra 50
Miloš Kovačević i Jovana Timotijević
Grad i prostorna zajednička dobra 66
Jovana Timotijević
Institucionalne potpore i prakse – državne i gradske politike za
zajednička dobra: 78
Rekomunalizacija i dekomodifikacija javnih usluga 80
Jovana Timotijević
Javno-javno partnerstvo 85
Jovana Timotijević
Univerzalni osnovni dohodak 89
Miloš Kovačević
III Globalna zajednička dobra: priroda i internet 94
Priroda kao zajedničko dobro 96
Iva Marković
Digitalna zajednička dobra i internet 103
Aleksandra Savanović
Institucionalne potpore i prakse – prirodna i digitalna
zajednička dobra: 112
Pravo na prirodu – ljudska prava i prirodna zajednička dobra 114
Iva Marković
Javna regulacija prirodnih bogatstava 117
Iva Marković
Slobodni softver, otvorene licence i otvorena kultura 120
Aleksandra Savanović
Platformsko zadrugarstvo 123
Aleksandra Savanović
Mrežna neutralnost i mreže zajednica 125
Aleksandra Savanović
IV Pojmovnik 128
Aleksandar Elezović