Kako zajednički do krova nad glavom: prilog kreiranju stambenih politika u Srbiji

Publikacija pred vama predstavlja rezultat zajedničkog rada grupe okupljene oko Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara - zajedničko.org, koju čine pojedinci i pojedinke, kao i članovi i članice organizacija Ministarstvo prostora, UG Mladi za Kaluđericu, Nova Iskra, Zelena omladina Srbije, Polekol – organizacija za političku ekologiju. Sa namerom da istražimo i kritički analiziramo postojeći diskurs o zajedničkim dobrima kroz različite tematske celine, radna grupa za urbana zajednička dobra, koju čine Anja Petrović, Božena Stojić, Iva Čukić, Ivan Kadić, Jovana Timotijević i Nevena Slavković, priredila je ovo izdanje. Potrudili smo se da objasnimo šta za nas znače
urbana zajednička dobra i u tom kontekstu, fokusirani na pitanje stanovanja, ponudimo pregled ilustrativnih praksi, kao i teorijskih i normativnih okvira zajedničkog stvaranja i upravljanja prostorom.

Kako smatramo da je krov nad glavom jedno od osnovnih ljudskih prava, izbor teme smo usmerili na oblast zadružnog (kooperativnog) stanovanja. Sa namerom da ovom publikacijom doprinesemo postojećim istraživanjima na temu zadružnog stanovanja, svoje istraživanje smo zasnovali na primerima dobre prakse, odnosno različitim modelima stanovanja u evropskim gradovima. Centralni doprinos predstavlja analiza normativnog i regulatornog okvira u Srbiji, u nameri da prepoznamo mehanizme i instrumente koji bi omogućili primenu nekih od ovih modela u lokalnom kontekstu, te ponudimo smernice za njihovo uvođenje ili unapređenje postojećih. Tako se pridružujemo dugogodišnjim naporima lokalnih inicijativa u cilju realizacije održivih modela zadružnog stanovanja, sa željom da se udružimo u borbi za pravo na stanovanje dostupno svima.

Product details
Date of Publication
2018.
Publisher
Mikro Art
Number of Pages
96
Licence
Language of publication
srpski
ISBN / DOI
978-86-918827-5-4
Sadržaj

Zajednička dobra i granice kapitalizma: uvod u publikaciju  9

I Zajednička dobra i robna proizvodnja 12

-Praktikovanje zajedničkog kao alternativa robnoj proizvodnji 14 

-Prvobitna akumulacija i druga “tragedija” zajedničkih dobara 22 

-Institucionalne potpore i prakse – zajednička dobra i robna proizvodnja: 30

-Društvena svojina 32

-Socijalna i solidarna ekonomija 35

-Ekonometrija zajedničkih dobara 40

-Finansiranje zajednica i etičke banke 44

II Država i grad u odnosu prema zajedničkim dobrima 48

-Država i zajednička dobra 50

-Grad i prostorna zajednička dobra 66

-Institucionalne potpore i prakse – državne i gradske politike za zajednička dobra: 78

-Javno-javno partnerstvo 85

-Univerzalni osnovni dohodak 89

III Globalna zajednička dobra: priroda i internet 94

-Priroda kao zajedničko dobro 96

-Digitalna zajednička dobra i internet 103

-Institucionalne potpore i prakse – prirodna i digitalna zajednička dobra: 112

-Pravo na prirodu – ljudska prava i prirodna zajednička dobra 114

-Javna regulacija prirodnih bogatstava 117

-Slobodni softver, otvorene licence i otvorena kultura 120

-Platformsko zadrugarstvo 123

-Mrežna neutralnost i mreže zajednica 125

IV Pojmovnik 128