Začetak plus deset

Začetak plus deset

9. januar 2019
Demokratija za razvoj (D4D), Priština
pdf
Mesto izdavanja: Priština
Datum izdavanja: novembar 2018
Broj stranica: 66
Licence : CC-BY-NC-ND 4.0
Jezik: srpski
ISBN: 978-9951-608-80-0

Pre jedne decenije, izabrani predstavnici naroda na Kosovu okupili su se na vanrednoj sednici da bi proglasili državu nezavisnom i suverenom. Jedan od glavnih argumenata, koji se kontinuirano ponavljao tokom procesa rešavanja političkog statusa Kosova, bio je da ova zemlja predstavlja jedinstven slučaj u svetskoj politici. Koja je, onda, priča o kosovskoj državnosti, deset godina nakon nezavisnosti? Počevši baš od ovog pitanja, D4D je sačinio ovaj izveštaj koji želi da napravi jedan pregled državnosti uz pomoć pogleda prema nazad.

Sadržaj:

Sadržaj .................................................................................. 5

Izvršni rezime ....................................................................... 6

Uvod ..................................................................................... 11

Napomene o metodologiji .................................................... 14

Puzanje ka državi ................................................................. 17

Pospešivanje države ............................................................ 26

Moć i država ........................................................................ 34

Priča o državi ...................................................................... 42

Dodatak – Rezultati ankete ................................................ 47

Lista publikacija .................................................................. 55

Endnotes ............................................................................. 59