Univerzitetski zidovi

U mozaiku crnogorskih visokoobrazovnih ustanova, koje ne prednjače niti u jednom od segmenata savremenog obrazovanja, (ne)transparentnost je jedna od oblasti koja izaziva dodatnu zabrinutost, a posebno imajući u vidu da je tendencija „podizanja zidova“ oko univerziteta sve uočljivija. 
Do sada u Crnoj Gori nijesu rađena istraživanja transparentnosti viskoobrazovnih ustanova koja bi na osnovu jasno određenih indikatora ukazala na odnos ovih ustanova prema otvorenosti, ali i na stepen dostupnosti podataka na njihovim websajtovima, kao ključnim izvorima informacija. Stoga se ovim istraživanjem, istovremeno, teži dati trenutni presjek stanja u dijelu dostupnosti informacija na njihovim sajtovima i obezbijediti polazni materijal za buduća slična istraživanja u praćenju napretka.

Product details
Date of Publication
Decembar 2018.
Publisher
Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Number of Pages
48
Licence
All rights reserved
Language of publication
crnogorski
ISBN / DOI
978-86-85591-99-0
Sadržaj
1. Uvod 6
2. Sistem visokog obrazovanja u Crnoj Gori 7
3. Metodologija istraživanja 12
4. Transparentnost i visokoobrazovne ustanove u Crnoj Gori 16
4.1. UNIVERZITET CRNE GORE (UCG) 16
4.2. UNIVERZITET MEDITERAN 24
4.3. UNIVERZITET DONJA GORICA (UDG) 26
4.4. UNIVERZITET ADRIATIK 28
4.5. Fakultet za državne i evropske studije (FDES) 31
4.6. Fakultet za internacionalni menadžment u turizmu (HEC) 32
4.7. Fakultet za poslovni menadžment 33
4.8. Fakultet za crnogorski jezik i književnost (FCJK) 34
5. Pogled iz studentskog ugla 36
6. Dobre prakse iz blizine 38
6.1. Univerzitet u Ljubljani 38
7. Preporuke 42
Literatura: 44