Protestantizam, modernizacija i naše doba

U sklopu niza događaja kojima se obeležava 500. godišnjica protestantske Reformacije, dr Andreas Polterman održao je 13. juna 2017. u Beogradu predavanje "Protestantizam - ili: modernizacija sveta".

Događaj kojem je prisustvovalo nekoliko desetina diplomata, predstavnika verskih zajednica, nevladinih organizacija i međunarodnih fondacija, kao i zainteresovanih građana, organizovala je Fondacija Hajnrih Bel u partnerstvu s Gete institutom.

Dr Polterman se bavio vezom između modernog doba i protestantske tradicije, kulture i etike, dok je tokom diskusije postavljeno više pitanja koja su se odnosila na odnose protestantizma i katoličanstva, protestantizma i novije istorije, odnosa u regionu i svetu, kao i uticaja protestantizma na razvoj i kulturu grada.

Do novembra 2016, dr Andreas Polterman bio je direktor regionalne kancelarije Fondacije Hajnrih Bel u Beogradu. Pre stupanja na tu dužnost (2012), više od deset godina bio je zaposlen u Fondaciji Hajnrih Bel u Berlinu, zaključno s pozicijom šefa Odeljenja za političko obrazovanje u Nemačkoj. Oblasti njegovog interesovanja i angažmana obuhvataju obrazovanje i nauku, političku istoriju i Evropu.

Integralna verzija predavanja dr Poltermana dostupna je na sledećem linku: Image removed.fin_srp_ap_-_protestantismus_oder_die_modernisierung_der_welt_final.pdf