Akademska čast na crnogorski način

Generalno gledajući, pojava plagijata nije osobenost Crne Gore. Ali, njihovo neprocesuiranje, «zakon omerte» koji postoji među samom akademskom zajednicom kad je riječ o odgovoru na ovaj problem, potpuna nespremnost institucija da ih identifikuje i sankcioniše, uz vidljiv nedostatak akademske časti i čestitosti članova akademske zajednice za koje postoje ozbiljni navodi da su plagirali radove, kreira gotovo začarani krug nekažnjivosti i daljeg urušavanja inače upitnog kvaliteta visoko-obrazovnih ustanova u Crnoj Gori.

Product details
Date of Publication
Decembar 2016.
Publisher
Centar za gradjansko obrazovanje (CGO)
Number of Pages
60
Licence
Language of publication
crnogorski
ISBN / DOI
978-86- 85591-81- 5
Sadržaj

Uvod  6

Zakonodavni okvir sa (ne)namjernim nedorečenostima  8

Jedinstvo institucija u skrivanju problema plagijata  11

Crnogorska praksa – «viši» interesi iznad procesuiranja plagijata  14

- Slučaj Sanje Vlahović  14

- Slučaj Milana Babovića  2

- Slučaj Velimira Rakočevića  26

- Slučaj NN lica  40

Plagiranje u Evropi - koje su dobre prakse?  46

Zaključci i preporuke  52

Literatura i izvori  56