Društveno, korisno, održivo

Poslednjih godina u Evropi se beleži sve veći interes za socijalna preduzeća kojima se priznaje veoma važna uloga u rešavanju društvenih i ekoloških izazova, kao i u podsticanju inkluzivnog rasta. Tome su doprineli, pre svega, ekonomska kriza i nepopularne mere štednje koje su zemlje bile prinuđene da uvedu kako bi izbegle krah, a čije su posledice bile gašenje radnih mesta i urušavanje sistema socijalne zaštite.

Kako popularnost ovih preduzeća raste i menja se mentalitet potrošača i korisnika, sve češće čak i korporacije uvode neke elemente ovog „drugačijeg načina poslovanja” u čijem je centru čovek, a ne profit.

Evropska unija prepoznaje socijalno preduzetništvo u nekim od svojih ključnih dokumenata, kao što su: Strategija Evropa 2020, Akt o socijalnom preduzetništvu i Akt o jedinstvenom tržištu; a koji podvlače da „socijalna ekonomija ima veliki potencijal koji može da doprinese procesu evropskih integracija i postane model za prevazilaženje krize“. Ovome u prilog ide i činjenica da su preduzeća socijalne ekonomije „otpornija” na udare krize, što je potvrdila i jedna evropska studija, i to posebno u zemljama u kojim zadrugarstvo ima dugu i u lokalnim zajednicama dobro ukorenjenu tradiciju.

Product details
Date of Publication
Oktobar 2016.
Publisher
Evropski pokret u Srbiji
Number of Pages
103
Licence
Language of publication
Srpski
ISBN / DOI
978-86-80046-16-7
Sadržaj

Zašto Vodič za socijalna preduzeća u Srbiji  6

Zamislite Jedno obično socijalno preduzeće u Srbiji...  8

Šta je socijalno preduzeće?  9

Šta je i kako izgleda socijalno preduzeće u Srbiji?  14

Kako nastaju?  19

U kojim oblastima posluju socijalna preduzeća i sa kojim ciljem?  20

Kako se finansira ju socijalna preduzeća?  23

Koja su neophodna znanja i veštine za pokretanje socijalnog preduzeća?  26

Koji zakoni regulišu pol je delovanja socijalnih preduzeća?  32

Koju pravnu formu izabrati?  36

Koje su nadležne institucije i sa kojim državnim organima sarađuju socijalna preduzeća?  42

Primeri socijalnih preduzeća u Srbiji  45

CARITAS Šabac  46 

CARITAS Valjevo  50

ŽENSKI CENTAR UŽICE  53

DAMSKO SRCE, Pirot 56

Udruženje žena sa sela TEMŠTANKA, Pirot  59

Udruženje žena UDAHNI ŽIVOT, Stanišić  61

CATALYST, Beograd  64

EKO HOSTEL REPUBLIK, Užice  67

KOBA YAGI, Beograd  70

PIROTSKI POTRČKO  73

CIPZAR, Stara Pazova  76

ZADRUGARICE, Niš  79

ZIP CENTAR, Pirot  83

Gde dobiti podršku i saznati više o socijalnim preduzećima?  88

Pojmovnik  92 

Resurs baza  98

Bibliografija  100