Tvoja biomasa, tvoja energija!

Poljoprivredni proizvođači, gazdinstva i kompanije u Vojvodini u okviru svoje osnovne delatnosti proizvode i značajan energetski potencijal u vidu različitih tipova biomase, koji uveliko ostaje neiskorišćen ili nedovoljno, to jest neefikasno, iskorišćen, uprkos sopstvenim potrebama za energijom koje se trenutno zadovoljavaju uz značajne finansijske troškove.

Garancijski fond AP Vojvodine ima za cilj da izdavanjem garancija stvori preduslove za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka privrednim društvima (mikro, malim i srednjim), preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima radi obezbeđivanja nedostajućeg novca za finansiranje nabavke energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije.

Ova brošura sačinjena je sa ciljem
* da se upravo proizvođači biomase, to jest poljoprivredna gazdinstva i preduzeća, bliže upoznaju sa koristima i isplativošću ulaganja u projekte koji obezbeđuju toplotnu energiju iz dostupne biomase,

* kao i sa novim finansijskim proizvodom na našem tržištu, kojim Garancijski fond AP Vojvodine u vidu javnog konkursa za izdavanje garancija kredite namenjene ovakvim investicijama, u saradnji sa nekoliko vodećih banaka, čini dostupnim i pristupačnim za brzu i efikasnu primenu sada već oprobanih i lako dostupnih tehnologija.

Kao i svaka druga investicija ulaganje u opremu za korišćenje toplotne energije iz sopstvene biomase mora biti opravdano adekvatnim i predvidivim prinosom. Informacijama sadržanim u ovoj brošuri pokušaćemo da olakšamo analizu potencijalnih prinosa, to jest isplativosti ovakvih ulaganja, i to na primeru grejanja kuće/domaćinstva i ekonomskog prostora, uz izolaciju i kotao na biomasu. Ovakav projakat grejanja prostora i sanitarne vode podrazumeva zadovoljenje potreba četvoročlane porodice zajedno sa ekonomskim potrebama tipičnog gazdinstva.

Ekonomska analiza sadrži informacije o potrebnim ulaganjima u sisteme centralnog grejanja i troškovima za različite vrste goriva. U analizi se pošlo od informacija o postojećim objektima na teritoriji AP Vojvodine za koje je namenjena kreditna linija za postizanje energetske efikasnosti.

Ovako ilustrovanu isplativost ulaganja dopunili smo informacijama o uslovima i dokumentaciji koje je neophodno ispuniti da bi se učestvovalo na konkursu, te spiskovima dostupnih dobavljača opreme i banaka sa kojima sarađujemo u realizaciji ovako definisanih, odnosno garantovanih kredita.

Prinos u energentima, to jest biomasi, već imate. Nadamo se da ćemo našom garancijom doprineti da obezbedite i neophodno finansiranje pro–jekata za njeno iskorišćenje.
 

Product details
Licence