Sebastijan Bukov
Referent za politička i stranačka istraživanja/ radna jedinica Zelena akademija

Dr Sebastijan Bukov je referent za politička i stranačka istraživanja u Fondaciji Hajnrih Bel. Fokus njegovog rada pre svega je na istraživanju organizacije stranaka, kao i istraživanju partijskog i parlamentarnog sistema. Osim toga, Sebastijan Bukov je i
član Odbora Nemačkog udruženja za političke nauke, portparol Radnog kruga za stranačka istraživanja i naučni saradnik Instituta za nemačko i međunarodno stranačko pravo i stranačka istraživanja u Dizeldorfu.

Contributions:

7 Децембар 2017