Ridiger Rosih

Novinar, studirao balkanologiju i sociologiju, radio kao autor i urednik u berlinskog dnevog lista "taz". Sarađivao je sa nekoliko različitih listova, časopisa i radijskih programa. od 1995. do 1998. bio je saradnik UN-a i OEBS-a u Zagrebu i Sarajevu.

Contributions:

19. Септембар 2015