Naša misija

Fondacija Hajnrih Bel smatra sebe delom zelene političke struje koja se razvila i van Savezne Republike Nemačke kroz sučeljavanje tradicionalnih političkih pravaca socijalizma, liberalizma i konzervatizma. Naše zajedničke osnovne vrednosti su ekologija i održivi razvoj, demokratija, ljudska prava, samoopredjeljenje i pravda. Posebno nam je stalo do rodne demokratije, dakle društvene emancipacije i ravnopravnosti žena i muškaraca. Angažujemo se za ravnopravnost kulturnih i etničkih manjina i za socijalnu kao i političku participaciju imigranata.  Zalažemo se za nenasilje i aktivnu mirovnu politiku.

Za naš angažman tražimo strateške partnere koji dele naše vrednosti. Delujemo nezavisno i na sopstvenu odgovornost. Potičemo iz Savezne Republike Nemačke no istovremeno smo idejno i praktično medunarodni akter.

Pisac i dobitnik Nobelove nagrade Heinrich Böll, po kom smo dobili ime, predstavlja pojam onoga što smo i mi sebi zadali: odbrana sloboda, građanska hrabrost, tolerancija i vrednovanje umetnosti i kulture kao samosvojnih sfera mišljenja i delanja.

 

Mi smo agencija za zelene ideje

 • Podstičemo na  demokratske reforme i socijalne inovacije
 • Zalažemo se za ekološku politiku i održivi razvoj na globalnom nivou
 • Ustupamo prostor umetnosti i kulturi s ciljem izražavanja i suočavanja
 • Prenosimo znanje stručnjaka i stručnjakinja političkim akterima
 • Mesto smo za otvorene rasprave i podstičemo dijalog između politike, privrede, nauke i društva
 • Podržavamo talentovane, društveno-politički angažovane studente u zemlji i inostranstvu
 • Dokumentiramo historiju zelenog pokreta kao osnov za istraživanje i kao izvor političke orijentacije.

Mi smo međunarodna politička mreža

 • Sebe smatramo delom globalne zelene mreže i podstičemo razvoj zelenog političkog pokreta na svim kontinentima
 • Posebno nam je stalo do širenja i produbljivanja evropskog zelenog pokreta
 • Angažujemo se u procesu razvoja evropske političke javnosti
 • Podržavamo političku participaciju civilnog društva i ućestvujemo na konferencijama i u pregovorima u okviru multilateralnih organizacija.

Mi se angažujemo širom sveta za ekologiju, demokratiju i ljudska prava

 • Za nas su ekologija i demokratija neraskidivo povezani. Stoga podržavamo ljude i projekte, koji se zalažu za ekologiju, ljudska prava, demokratiju i samoopredeljenje
 • Podržavamo širom svijeta razvoj vladavine prava i demokratsku participaciju
 • Zalažemo se za prevazilaženje dominacije, nametnutih i nasilnih rešenja medu polovima
 • Smatramo da su etnička i kulturna raznolikost sastavni deo jedne demokratske kulture
 • Podstičemo na građansku hrabrost i društveni angažman
 • Prenosimo know-how za uspešno samoorganizovanje i intervenciju političkim akterima.

Naš pristup

Angažman, stručna i ljudska kompetencija, kreativnost i fleksibilnost odlikuju naše saradnike i saradnice u zemlji i inostranstvu. Visoko su kvalifikovani, timski orijentisani i sa nadprosečnom motivacijom čine bogatstvo Fondacije.

Fondaciju obežavaju jednake šanse, uzajamno uvažavanje izmedu žena i muškaraca različitih doba, različitih pogleda na svet, etničkog porekla i seksualne orijentacije.
Interkulturalna kompetencija i odnos sa raznolikošcu jesu deo naše poslovne kulture.
Osnov naših poslovnih odnosa čine međusobno poštovanje i saradnja uz puno poverenje naših partnera.
Nama je stalo do toga da stalno proveravamo i poboljšavamo naš rad i u tom smislu se izlažemo internom i eksternom vrednovanju.
Negujemo produktivnu saradnju između savezne i pokrajinskih kancelarija naše Fondacije.
Pouzdan smo partner u volonterskom angažovanju i u saradnji s trećim licima.

Kao politička Fondacija delujemo nezavisno i na sopstvenu odgovornost i prema Savezu 90/Zeleni. Našu nezavisnost čuvamo prilikom izbora naših rukovodećih kadrova, kao i prilikom izbora naših tela.

Otkrijte hbs!

Kontakt

Fondacija Hajnrih Bel
Kancelarija Beograd

Srbija, Crna Gora, Kosovo

Kralja Milana 6/1, Beograd

T/ F: + 381 11 30 67 646
         + 381 11 63 03 282

E: info@rs.boell.org  
W: www.rs.boell.org