Stipendije

Stipendije

Fondacija Hajnrih Bel godišnje stipendira oko 1000 studenata i doktoranata svih stručnih usmerenja i nacionalnosti, bilo da studiraju na univerzitetu ili na visokoj stručnoj školi u zemlji. Od naših stipendistkinja i stipendista očekujemo izuzetne rezultate na studijama, odn. u naučnim istraživanjima, društveni angažman i zainteresovanost za politiku, kao i aktivan pristup temeljnim vrednostima Fondacije: ekologija i održivi razvoj, demokratija i ljudska prava, samoopredeljenje i pravda. 

Molimo Vas da imate u vidu da prihvatamo samo onlajn aplikacije!

Više detalja na: http://www.boell.de/de/stiftung/stipendien

 

 

Stipendije

Fondacija Hajnrih Bel dodeljuje stipendije za diplomske i poslediplomske studije u Nemačkoj i pokreće programe u vezi sa oblastima svog delovanja. Na taj način podstiče međunarodnu razmenu mišljenja, interkulturni dijalog i umrežavanje. Programi povezuje studente i studentkinje iz Nemačke i ostalih delova sveta.

Odlični akademski rezultati i društveno- politički angažman su osnovni kriterijum za dobijanje stipendije. Pored toga, od budućih doktoranata i doktorantkinja se očekuje da su otvoreni za nekonvencionalne, inovativne i interdisciplinarne pristupe naučnom radu.

Otkrijte hbs!

Subscribe to RSSPrijava za RSS