gradjanska energija
Analiza

Građanska energija u regionu: Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina

Pravni kontekst

Ova analiza se bavi građanskom energijom – pojmom i pravnim okvirom koji treba da omogući uključivanje krajnjih potrošača, pravnih, ali i fizičkih lica iz kategorije domaćinstva, kao aktivnih kupaca energije, u proizvodnju, potrošnju, skladištenje, razmjenu, predaju, prodaju, trgovinu, agregiranje i pružanje drugih usluga koje se pravnim propisima omogućavaju kod upotrebe energije iz obnovljivih izvora energije (OIE).

Product details
Licence
All rights reserved