c27 srpski 2023
Izveštaj iz senke

Zelena agenda bez agende

Izveštaj iz senke Koalicije 27

Zelena agenda je ključan proces planiranja razvoja našeg društva za ovu deceniju
i važno je da taj plan sadrži sve elemente koje dobar plan mora imati: ambiciozne
ciljeve, sprovodive korake ka tom cilju, finansijska sredstva za sprovođenje, kao
i obavezan prostor za evaluaciju i potencijalno korigovanje plana. Samo tako
možemo efikasno izvesti reforme koje nam predstoje, u korist svih građana i
građanki. Deseti Izveštaj Koalicije 27, koji se nalazi pred čitaocima i čitateljkama,
daje osvrt na ove elemente, iz ugla organizacija civilnog društva.

Product details
Licence
All rights reserved