Saopštenje povodom neovlašćenog korišćenja simbola nemačke Partije zelenih od strane jedne političke partije u Srbiji

fake greens

Fondacija „Hajnrih Bel“, kao organizacija bliska nemačkoj Partiji zelenih, oseća odgovornost da se oglasi povodom neovlašćenog korišćenja simbola te partije od strane nedavno preimenovane političke partije u Srbiji. Naime, skrenuta nam je pažnja na to da se jedna politička partija u Srbiji registrovala pod imenom Savez 90/Zeleni Srbije i sa identičnim vizuelnim identitetom kao nemačka Partija zelenih, koja je poznata pod imenom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (sr. Savez 90/Zeleni), i prepoznatljiva po stilizovanom suncokretu.

Ovim saopštenjem želimo da podvučemo da nemačka Partija zelenih i gorepomenuta partija ni na koji način nisu formalno niti pravno povezane, niti je sa njom uspostavljena ikakva saradnja koja bi podrazumevala transfer simbola nemačke Partije zelenih i njenog političkog kredibiliteta.

 

Poreklo imena BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, kao i vizuelnog identiteta, rezultat je istorije nemačke Partije zelenih. Godine 1980, u Zapadnoj Nemačkoj osnovana je partija pod nazivom Die Grünen. Bündnis 90 je bila koalicija građanskih pokreta i opozicionih grupa u Istočnoj Nemačkoj, nastala tokom perioda promena (nem. Wende), koji je kulminirao mirnom revolucijom od novembra 1989. do oktobra 1990. godine. Ova koalicija se transformisala u političku partiju u septembru 1991. godine.

Partije Bündnis 90 i Die Grünen potpisale su sporazum o pridruživanju u novembru 1992. Na vanrednoj federalnoj skupštini održanoj 1993, ovaj sporazum je usvojen , a dve partije su se ujedinile i formirale BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Iako je suncokret tradicionalni element vizuelnog identiteta zelenih partija, dizajn suncokreta koji koristi nemačka Partija zelenih je specifičan. Najskoriju reviziju dizajna logoa sprovela je agencija M&C Saatchi. Logo je zaštićen kao žig pri Nemačkom zavodu za pratente i žigove (DPMA) pod brojem  302016209260.