NPP
Izveštaj

Javnost na distanci / Demokratija u krizi

Analiza planskih procedura u periodu pandemije

Period pandemije izazvane virusom kovid-19 karakteriše otežano učešće javnosti u procedurama izrade i usvajanja urbanističkih planova, kako zbog same zdravstvene situacije izazvane pandemijom, tako i zbog brojnih mera propisanih u cilju njenog suzbijanja. Ipak, od početka pandemije u 2020. godini do zaključenja ovog istraživanja (mart 2021) u Beogradu je na javni uvid bio izložen značajan broj planova različitog obuhvata, od kojih je nekoliko izazvalo brojne i burne reakcije javnosti i polemike u medjima.

Product details
Publisher
Nova planska praksa
Licence
All rights reserved
ISBN / DOI
978-86-903760-0-1