Poglavlje 27: još uvek u pripremi, godinu dana kasnije

U analizi politika životne sredine i klimatskih promena u Srbiji može se identifikovati čitav niz negativnih pokazatelja koji se ispoljavaju u svim analiziranim oblastima - horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, kvalitet vode, zaštitu prirode, industrijsko zagađenje, upravljanje hemikalijama, klimatske promene i finansiranje u oblasti životne sredine. Navešćemo najprisutnije:
•propisi se ne usvajaju predviđenom, a još manje neophodnom dinamikom,
• proces donošenja/usvajanja propisa suviše često odvija se van očiju javnosti i ne uključuje sve zainteresovane strane,
• usvojeni propisi se u praksi često sprovode na neadekvatan način,
• nedovoljni kapaciteti za nadzor, poput manjka kapaciteta inspekcijskih službi dodatno doprinose negativnoj situaciji, što ozbiljno narušava željenu sliku efikasnog sistema zaštite životne sredine u Republici Srbiji,
• za životnu sredinu se ne izdvaja dovoljno finansijskih sredstava, što dodatno otežava stanje,
• sredstva izdvojena za ovu namenu često se nenamenski troše ili se čak vraćaju neutrošena u budžet.

Nažalost, izostaje svest o uzročno-posledičnim vezama između štetnih navika i rastućih negativnih posledica, kao i troškova sanacije i revitalizacije životne sredine. To dovodi do nastavka praktikovanja štetnih navika, kao što je subvencionisanje upotrebe fosilnih goriva, čime se iscrpljuju sredstva za veća i preko potrebna ulaganja u obnovljive izvore energije koji bi povoljno delovali na različite elemente životne sredine u Srbiji.

Spor napredak u ovoj oblasti svedoči o duboko ukorenjenoj predrasudi da kao društvo ne možemo da priuštimo visoko percipirane troškove neophodnih ulaganja. Ovo čudi, imajući u vidu rastuće troškove gubitaka u poljoprivredi zbog suša, troškove negativnog uticaja na javno zdravlje, ljudske i materijalne gubitke koje trpimo zbog prirodnih katastrofa itd.
Rečju, životna sredina i klimatske promene (i dalje) nisu prioritet Republike Srbije.
Otvaranje Poglavlja 27, koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene, u pre

Product details
Date of Publication
2017
Publisher
Koalicija 27
Licence
All rights reserved.
Language of publication
Srpski
ISBN / DOI
978-86-86793-21-8