Prevladavanje prepreka za poslovanje i normalizacija

Analiza poslovnog ambijenta i zakonodavnog okvira za poslovanje između Srbije i Kosova rezultat je projekta Foruma za etničke odnose “Ekonomsko osnaživanje srpske zajednice na Kosovu” koji je podržala beogradska kancelarija Fondacije Hajnrih Bel.

Svrha istraživanja i studije je da se ukaže na potrebu eliminisanja barijera u poslovanju između Srbije i Kosova i daju preporuke za unapređenje poslovnog okruženja. Na osnovu uočenih barijera, date su sledeće preporuke:
- Razmotriti i analizirati zakonsku regulativu i propise Kosova koji regulišu osnivanje i poslovanje preduzeća, poreske i druge namete za preduzetnike, poljoprivrednike i zadruge, koji su od značaja za srpsku zajednicu na Kosovu (sa naglaskom na Sever Kosova gde je „tranzicija” u sistem Kosova najakutnija);
- Razmotriti zakonsku regulativu i propise Srbije koji regulišu status i poslovanje preduzeća, uključujući područja u kojima živi većinska srpska zajednica;
- Identifikovati dobre i loše prakse i barijere za poslovanje: -„Srpskih preduzeća“ registrovanih u skladu sa kosovskim zakonskim okvirom, koja posluju na teritoriji Kosova i Srbije, „Kosovskih preduzeća” koja posluju sa preduzećima u Srbiji – definisati prepreke sa kojima se ova preduzeća susreću u poslovanju sa trećim zemljama, zbog nepotpunog i nepreciznog zakonskog okvira u Srbiji i na Kosovu, Preduzeća registrovanih u Srbiji koja posluju, ili ţele „samostalno“ da posluju na Kosovu – definisati preporuke za uklanjanje barijera,
- Analizirati primenu CEFTA sporazuma u odnosima izmeĎu Srbije i Kosova, uz prepouke za efikasniju primenu sporazuma,
- Utvrditi nadležnosti i odnose između organa lokalne samouprave u opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom u pogledu obezbeđivanja podsticaja i podrške poslovanju, definisanja kriterijuma za raspodelu sredstava i informisanje provrednika o uslovima za poslovanje u datoj opštini prema zakonima Kosova,
- Razmotriti politiku nadležnih kosovskih ministarstava prema preduzetnicima i poljoprivrednicima u većinskim srpskim opštinama; pristup informacijama o mogućnostima za dobijanje subvencija i druge vrste podrške razvoju privrede iz dostupnih fondova Vlade Kosova; pristup zakonima i relevantnim dokumentima na srpskom jeziku,
- Analizirati primenu sporazuma postignutih uz posredovanje i saradnju privrednih komora Kosova i Srbije;
- Preporuke za unapređenje komunikacije između preduzetnika i privrednika sa državnim organima i/ili jedinicama lokalne samouprave s ciljem uklanjanja barijera za poslovanje,
- Predložiti mehanizme adekvatnog informisanja privrednika o uslovima i zahtevima poslovanja kako bi se omogućili uspešni i profitno orjentisani poslovni poduhvati, odnosno, uspostaviti inovacioni centar za direktnu komunikaciju sa privrednicima, za pružanje stručne pomoći i povezivanje sa nadležnim institucijama sa sedištem u Gračanici i Severnoj Mitrovici.
 

Product details
Date of Publication
2017
Publisher
Forum za etničke odnose
Number of Pages
106
Licence
All rights reserved
Sadržaj

UVOD

I DEO: NORMALIZACIJA - UNAPREĐENJE POLITIČKIH I MAKROEKONOMSKIH USLOVA ZA POSLOVANJE IZMEĐU SRBIJE I KOSOVA, Dr Dušan Janjić

II DEO: EKONOMSKI ODNOSI IZMEĐU SRBIJE I KOSOVA, Olivera Ceni Bardiqi 

III DEO: UNAPREĐENJE POSLOVNOG OKRUŽENJA I EKONOMSKIH ODNOSAIZMEĐU SRBIJE I KOSOVA (Rezultati istraživanjasprovedenog uSrbiji), Dr Boban Stojanović i Zorana Kostić

IV DEO: POSLOVANJE NA I SA SEVEROM KOSOVA (Rezultati istraživanja sprovedenog na Severu Kosova), Dr Sonja Radenković i Milena Banović