Prva Crowdfunding akademija

Konkurs za prvu celovitu i besplatnu edukaciju o crowdfundingu otvoren je do 25. juna, a formular i detaljnije informacije mogu da se pronađu na http://www.crowdfunding.rs/.

Ovakva Akademija do sada je održana u Hrvatskoj, Ukrajini i Turskoj. Timovi koji su učestvovali, nakon toga su putem grupnog finansiranja prikupili više od 200 hiljada dolara za različite projekte: od proizvodnje lokalnog piva, preko keteringa koji vode azilanti, do opremanja škola edukativnim robotima.

Edukacija podrazumeva teorijski i praktičan rad s polaznicima na svim aspektima planiranja i sprovođenja crowdfunding kampanje: osmišljavanju projektne ideje, dizajnu, finansiranju, tehničkim aspektima, itd. Stručni tim Akademije čine stručnjaci specijalizovani za komunikaciju, dizajn, preduzetništvo i crowdfunding, a polaznici će imati priliku da detaljno razrade svoje projekte, uz grupne i individualne konsultacije s mentorima.

Crowdfunding akademiju 2017 finansijski je pomoglo Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ) kroz Nemačko-srpsku inicijativu za održivi rast i zapošljavanje. Edukacija se organizuje u saradnji sa društvenim preduzećem Brodoto.

U Beogradu je 7. juna održana i prva Crowdfunding konvencija, koju su organizovali Nemačko-srpska inicijative za održivi rast i zapošljavanje, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU), Fondacija "Hajnrih Bel" i društveno preduzeće "Brodoto".