Poglavlje 27 u Srbiji: Još uvek u pripremi

Godina 2017. je već četvrta godina u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Međutim, Poglavlje 27, najveće u pogledu zakonodavstva od 35 pregovaračkih poglavlja, tek treba da se otvori.

Zaštita životne sredine i ublažavanje klimatskih promena i prilagođavanje klimatskim promenama jesu ključni izazovi. Paket zakonodavstva EU uključen u Poglavlje 27 pruža Srbiji sveobuhvatnu mapu puta za dostizanje najvišeg nivoa zaštite životne sredine i reagovanja na klimatske promene. Međutim, obim i dugoročni ciljevi pravnih tekovina EU u oblasti životne sredine i klime zahtevaju punu posvećenost Vlade. Da bi proces bio uspešan, političari moraju postaviti životnu sredinu i klimatske promene na višu poziciju na listi prioriteta. Čvrsta odlučnost biće neophodna da bi se rešili decenijama nagomilani problemi u oblasti životne sredine i odgovorilo na sadašnje i buduće izazove koje nameću klimatske promene.

Ovo je treći godišnji izveštaj koji Koalicija 27 objavljuje. Izveštaj je zajedno pripremilo jedanaest članica Koalicije 27: Alternativa za bezbednije hemikalije, Beogradska otvorena škola, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Centar za ekologiju i održivi razvoj, Mreža za klimatske akcije Evrope (CAN Europe), Centar za unapređenje životne sredine, GM Optimist, NVO Fraktal, Jedan stepen Srbija, Mladi istraživači Srbije i Svetska organizacija za prirodu (WWF). Izveštaj je pripremljen uz značajnu podršku Kancelarije Fondacije Hajnrih Bel za Srbiju, Crnu Goru i Kosovo i u saradnji sa Udruženjem za zdravlje i životnu sredinu (HEAL), koji je dao svoje komentare i mišljenja u vezi sa kvalitetom vazduha.

Izveštaj obuhvata sedam tematskih oblasti: horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, kvalitet vode, zaštitu prirode, industrijsko zagađenje i upravljanje rizicima, upravljanje hemikalijama (po prvi put) i klimatske promene. U izveštaju nismo obradili upravljanje otpadom, zagađenje bukom i civilnu zaštitu.

Izveštaj prati tematski okvir godišnjeg izveštaja Evropske komisije za Srbiju iz 2016. godine. U svakoj tematskoj oblasti bavimo se razvojem događaja u politici i zakonodavstvu, sprovođenjem propisa i finansiranjem i dajemo naše preporuke za unapređenje procesa.
Izveštaj sadrži i dva priloga: (1) uporednu tabelu preporuka iz izveštaja iz 2015. godine i ovogodišnjeg izveštaja i (2) objašnjenje metodologije i spisak autora (organizacija) za svaku oblast.
 

Product details
Date of Publication
2017
Publisher
Mladi istraživači Srbije
Number of Pages
62
Licence
All rights reserved.
Language of publication
Srpski
Table of contents

Impresum 4
UVOD 8
01. HORIZONTALNO ZAKONODAVSTVO 10
02. KVALITET VAZDUHA 16
03. KVALITET VODE 19
04. ZAŠTITA PRIRODE 24
05. INDUSTRIJSKO ZAGAĐENJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA 28
06. UPRAVLJANJE HEMIKALIJAMA 31
07. KLIMATSKE PROMENE 39
REFERENCE 50
Prilog 1. Uporedna tabela preporuka 2015. - 2016. 52
Prilog 2. Metodologija i lista autora (organizacija) po oblastima 62