Poglavlje 27 u Srbiji: Još uvek u pripremi

Godina 2017. je već četvrta godina u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Međutim, Poglavlje 27, najveće u pogledu zakonodavstva od 35 pregovaračkih poglavlja, tek treba da se otvori.

Zaštita životne sredine i ublažavanje klimatskih promena i prilagođavanje klimatskim promenama jesu ključni izazovi. Paket zakonodavstva EU uključen u Poglavlje 27 pruža Srbiji sveobuhvatnu mapu puta za dostizanje najvišeg nivoa zaštite životne sredine i reagovanja na klimatske promene. Međutim, obim i dugoročni ciljevi pravnih tekovina EU u oblasti životne sredine i klime zahtevaju punu posvećenost Vlade. Da bi proces bio uspešan, političari moraju postaviti životnu sredinu i klimatske promene na višu poziciju na listi prioriteta. Čvrsta odlučnost biće neophodna da bi se rešili decenijama nagomilani problemi u oblasti životne sredine i odgovorilo na sadašnje i buduće izazove koje nameću klimatske promene.

Ovo je treći godišnji izveštaj koji Koalicija 27 objavljuje. Izveštaj je zajedno pripremilo jedanaest članica Koalicije 27: Alternativa za bezbednije hemikalije, Beogradska otvorena škola, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Centar za ekologiju i održivi razvoj, Mreža za klimatske akcije Evrope (CAN Europe), Centar za unapređenje životne sredine, GM Optimist, NVO Fraktal, Jedan stepen Srbija, Mladi istraživači Srbije i Svetska organizacija za prirodu (WWF). Izveštaj je pripremljen uz značajnu podršku Kancelarije Fondacije Hajnrih Bel za Srbiju, Crnu Goru i Kosovo i u saradnji sa Udruženjem za zdravlje i životnu sredinu (HEAL), koji je dao svoje komentare i mišljenja u vezi sa kvalitetom vazduha.

Izveštaj obuhvata sedam tematskih oblasti: horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, kvalitet vode, zaštitu prirode, industrijsko zagađenje i upravljanje rizicima, upravljanje hemikalijama (po prvi put) i klimatske promene. U izveštaju nismo obradili upravljanje otpadom, zagađenje bukom i civilnu zaštitu.

Izveštaj prati tematski okvir godišnjeg izveštaja Evropske komisije za Srbiju iz 2016. godine. U svakoj tematskoj oblasti bavimo se razvojem događaja u politici i zakonodavstvu, sprovođenjem propisa i finansiranjem i dajemo naše preporuke za unapređenje procesa.
Izveštaj sadrži i dva priloga: (1) uporednu tabelu preporuka iz izveštaja iz 2015. godine i ovogodišnjeg izveštaja i (2) objašnjenje metodologije i spisak autora (organizacija) za svaku oblast.
 

Product details
Date of Publication
2017
Publisher
Mladi istraživači Srbije
Number of Pages
62
Licence
All rights reserved
Language of publication
Srpski
Sadržaj

Impresum 4
UVOD 8
01. HORIZONTALNO ZAKONODAVSTVO 10
02. KVALITET VAZDUHA 16
03. KVALITET VODE 19
04. ZAŠTITA PRIRODE 24
05. INDUSTRIJSKO ZAGAĐENJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA 28
06. UPRAVLJANJE HEMIKALIJAMA 31
07. KLIMATSKE PROMENE 39
REFERENCE 50
Prilog 1. Uporedna tabela preporuka 2015. - 2016. 52
Prilog 2. Metodologija i lista autora (organizacija) po oblastima 62