Inkluzivna mobilnost sakupljača sekundarnih sirovina

Iskustva sa projekta Održiva mobilnost i sakupljači sekundarnih sirovina, koji je sprovelo udruženje građana Bajsologija, u saradnji Fondacijom Hajnrih Bel.  

Priredili: Danilo Ćurčić, Damjan Rehm Bogunović i Vladimir Ćurčić.

Product details
Publisher
Udruženje građana Bajsologija
Number of Pages
37
Licence
Language of publication
Srpski
Sadržaj

Uvod - Inkluzivna mobilnost  4

Romi u Srbiji - između neefikasnih javnih politika i diskriminacije  6

Romi sakupljači sekundarnih sirovina  7

Romi sakupljači sekundarnih sirovina - kargo biciklisti iz neformalnog naselja Grmeč  8

Stanje kargo bicikala sakupljača sekundarnih sirovina  9

Proces prikupljanja sekundarnih sirovina i njegove karakteristike  9

Upotreba bicikala za druge namene  10

Sakupljači sekundarnih sirovina i reciklaža - pravni i institucionalni okvir 10

Prepeke sa kojima se suočavaju sakupljači sekundarnih sirovina  14

Perspektive i mogućnosti za dalji razvoj  17

Bolja organizacija sakupljanja i postizanje partnerstava sa javnim i privatnim sektorom  18

Udruživanje sakupljača sekundarnih sredina  18

Zaključak  20