Socijalna ekonomija kao alternativa

Rediteljka Sofija Papahristu i kamerman Kostis Papanastasatos su putovali mesec dana širom Evrope, intervjuisali predstavnike socijalnih preduzeća i zadruga i dokumentovali sakupljeni materijal. Film nam prikazuje raznovrsnost branši i formata društveno odgovornih preduzeća i predočava nam eonomsku važnost ovog sektora u celoj Evropi, sektora koji je i u aktuelnoj krizi bio relativno stabilan.
Koprodukcija Fondacije Hajnrih Bel u Grčkoj i Nikosa Hrisogelosa, člana Evropskog parlamenta. Fondacija Hajnrih Bel u Beogradu pripremila je ovdašnje izdanje ovog dokumentarnog filma.